Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze MIG MAG do spawania złożonej geometrii

Roboty Przemysłowe – integrator stanowisk zrobotyzowanych i automatyki przemysłowej- udostępnił w swej ofercie innowacyjne rozwiązanie do spawania elementów o skomplikowanej geometrii (łyżek koparek, części maszyn etc.).

Nowe stanowisko umożliwia maksymalną optymalizację trajektorii ruchu robota przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowej budowy tak, aby możliwe było osadzenie całości na wspólnej platformie. Takie rozwiązanie pozwala na szybki montaż, demontaż i relokację stanowiska oraz elastyczną integrację z istniejącym parkiem maszynowym. Kluczowym elementem stanowiska jest pozycjoner 5L, pozwalający na swobodną manipulację detalem, zapewniając robotowi korzystny dostęp do wszystkich krzywizn spawanego detalu, co z kolei minimalizuje czas potrzebny na wyspawanie elementu. Dodatkowo, możliwości manipulacyjne pozycjonera umożliwiają spawanie w najkorzystniejszej pozycji, tj. takiej, w której grawitacja pomaga kształtować spoinę, dodatkowo zwiększając jej wytrzymałość.

Stanowisko podzielone zostało na dwie strefy robocze, gdzie praca operatora i robota wykonywana jest równolegle. Operator montuje detal w jednej strefie. W tym czasie robot spawa detal w strefie drugiej. Po zamontowaniu detalu operator opuszcza pierwszą strefę i odbiera pospawany detal ze strefy drugiej. Następnie montuje nowy detal i czeka, aż robot skończy spawać w strefie pierwszej, po czym cykl produkcyjny zostaje powtórzony.

Istnieje możliwość zamówienia dedykowanych przyrządów spawalniczych i programów spawających pod konkretne detale, jak również dostosowania wymiarów stanowiska, ilości robotów i długości toru wg wytycznych Klienta.

www.RobotyPrzemyslowe.pl