XXIII Konferencja Automatyków w Rytrze pod hasłem „Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków”

Jak co roku szerokie grono automatyków spotkało się  dniach 21 -22 maja 2019 na XXIII Konferencji Automatyków w Rytrze  pod hasłem „Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków”. Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych i Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Patronat medialny objęły: Automatyka, Control Engineering, Napędy i Sterowanie, Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka Robotyka, automatyka.pl, automatykaOnline.pl. Hasłem tegorocznej Konferencji było: „Ochrona środowiska –  wyzwania dla automatyków”.

Przygotowane referaty przybliżyły tematykę a zaprezentowane przez firmy organizujące Konferencję rozwiązania pomogą w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Głównymi organizatorami  Konferencji byli: Towarzystwo na Rzecz Ochrony Środowiska i Firma SKAMER-ACM. Współorganizatorami były następujące firmy: ABB, AUMA, DANFOSS, EMERSON, GUENTHER, HELUKABEL, JUMO, LIMATHERM, PEPPERL+FUCHS, SIMEX, TURCK, WEIDMULLER, WIKA. W Konferencji udział wzięli: Przedstawiciele Wyższych Uczelni Technicznych, przedstawiciele przemysłu, biur projektowych, przedstawiciele prasy technicznej i branżowych portali internetowych, producenci i integratorzy systemów pomiarów i automatyki przemysłowej.

Część naukową zapewnili panowie profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej, oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Oświęcimia i Tarnowa, którzy w swoich referatach poruszali problematykę automatyki i ochrony środowiska z punktu widzenia badań naukowych Na czele delegacji naukowej stał profesor Ryszard Tadeusiewicz, który objął Konferencję patronatem merytorycznym z wykładem „Automat wspomagający tworzenie dębowych lasów”. Mgr inż. Artur Sadzik reprezentujący Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii przedstawił Platformę Przemysłu Przyszłości jako inicjatora i integratora krajowego ekosystemu Przemysłu 4.0. Następnie prof. dr  hab. inż. Jan Maciej Kościelny z Politechniki Warszawskiej omówił zaawansowaną diagnostykę w Przemyśle 4.0. Prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus reprezentujący Politechnikę Rzeszowską przedstawił tendencje rozwojowe środowisk inżynierskich dla systemów sterowania.

Współczesne systemy pomiarowe parametrów środowiska przedstawił prof. dr  hab. inż. Tadeusz Skubis z Politechniki Śląskiej. Temat tegorocznego wykładu prof. dr  hab. inż. Ireneusz Solińskiego reprezentującego Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii to: ”Model integracji planowania rozwoju sieci przesyłowych energii elektrycznej z zielonymi strefami energetycznymi”.  Znaczenie materiałów inżynierskich w automatyce omówił profesor Igor Kurytnik  z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Oświęcimia. Następnie Prodziekan  ds. Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie dr inż. Andrzej Izworski omówił rolę automatyki w medycynie. Dr Rafał Solecki reprezentujący Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawił „Możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie OZE i B+R”. Z kolei inną ścieżkę dofinasowania zadań w kontekście likwidacji niskiej emisji ze środków WFOŚiGW w Krakowie zaprezentował dr inż. Paweł Korczak . Wykład tematyczny „Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków” wygłosił przedstawiciel firmy SKAMER-ACM z Tarnowa mgr inż. Paweł Tomaszewski.

Pozostała część została przeznaczona dla producentów systemów automatyki, którzy prezentowali nowości w swojej ofercie oraz rozwiązania mające swoje zastosowanie w inżynierii środowiska.

Łącznie w spotkaniu wzięło udział ok. 240 osób.

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie