Współpraca GE Healthcare z Rockwell Automation to automatyzacja procesów bioprzetwarzania nowej generacji

Współpraca pozwoli producentom leków poprawić wydajność, szybciej wprowadzić produkt na rynek oraz dostarczać leki z użyciem innowacyjnych rozwiązań. Wspólne działania to kluczowy etap dostosowania procesów wytwarzania biofarmaceutyków do wymagań Biopharma 4.0

GE Healthcare i Rockwell Automation łączą kompetencje z zakresu automatyki, IT oraz rozwiązań jednorazowego wykorzystania w celu opracowania rozwiązań z zakresu bioprzetwarzania dla ery cyfrowej. Współpraca ta pomoże firmom biofarmaceutycznym stworzyć elastyczne i skalowalne zakłady przyszłości, zapewniające szybką reakcję na zapotrzebowanie rynkowe, usprawnione technologie produkcyjne i adaptowalne środowiska wytwarzania. Firma GE Healthcare dołączyła również do programu PartnerNetwork Rockwell Automation jako partner OEM, aby dalej poszerzać ofertę rozwiązań rozproszonego systemu sterowania.

„W ramach dążenia GE Healthcare oraz ekosystemu opieki zdrowotnej w kierunku rozwiązań precyzyjnych, elastyczne i skalowalne procesy są kluczowe dla firm w zakresie sprawnego wytwarzania niewielkich partii leków. Współpraca z Rockwell Automation to nieodłączna część naszej strategii zapewniająca innowacyjne rozwiązania spełniające wymagania Biopharma 4.0” mówi Kevin Seaver, dyrektor generalny, Bioprocess Automation and Digital, GE Healthcare.

„Nasza współpraca z GE Healthcare pozwoli zapewnić jeszcze większą elastyczność procesów bioprzetwarzania. Zakłady przyszłości to całkowicie nowa wizja możliwości produkcji biofarmaceutyków wykorzystująca cyfryzację, przetwarzanie danych i wyposażenie modułowe do stworzenia wydajnych procesów produkcji na małą skalę. Po dołączeniu do programu PartnerNetwork, współpraca pomoże firmie GE Healthcare wprowadzić koncepcję Connected Enterprise w życie, sprostać zapotrzebowaniu na ograniczone serie leków oraz szybciej wprowadzać produkty na rynek” mówi Fran Wlodarczyk, starszy wiceprezes, Architecture and Software, Rockwell Automation.

Współpraca GE Healthcare z Rockwell Automation pozwoli firmom na:

  • Zwiększenie wydajności poprzez integrację rozwiązań jednorazowego wykorzystania FlexFactory™ z automatyzacją bioprocesu Figurate™, która pozwoli usprawnić odtwarzalność, powtarzalność i zgodność procesów.
  • Digitalizację dokumentacji i procesów w celu ograniczenia czasu analizy o kilka tygodni z możliwością analizy w czasie rzeczywistym.
  • Dostarczanie instrukcji pracownikom w trybie rzeczywistości rozszerzonej w celu usprawnienia przetwarzania, płynności operacyjnej, konfiguracji wyposażenia i szkoleń.

Automatyka poprawia sprawność operacyjną z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka w procesach produkcji oraz usprawnia przepływ pracy, zapewniając szybszy czas wprowadzenia produktu na rynek. Współpraca pozwoli na wykorzystanie wiedzy obu firm z zakresu rozwiązań bioprzetwarzania jednorazowego wykorzystania, z zakresu automatyzacji i IT w celu przekształcenia dostępnych danych i możliwości w faktyczne rezultaty.


Źródło: Rockwell Automation