Wonderware Historian 2014

Wonderware Historian 2014 jest najnowszą odsłoną popularnego oprogramowania przeznaczonego do automatycznego gromadzenia danych procesowych z takich systemów sterowania jak PLC, DSC, liczniki, aplikacje wizualizacyjne HMI/SCADA oraz MES.
Oprogramowanie działa w oparciu o architekturę typu client–server i przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników chcących śledzić, nadzorować i optymalizować produkcję, integrując ze sobą warstwę produkcyjną oraz biznesową.
Historian Server może gromadzić od kilkudziesięciu do kilkuset milionów parametrów procesowych, jednocześnie  udostępnianiając dane do analizy. Od niedawna agregacja zmiennych dostępna jestrównież w formie usługi SaaS (Software as a Service).
Historian Client to zestaw aplikacji i dodatków przeznaczonych do tworzenia raportów, analiz i wykresów na podstawie zgromadzonych danych. Pakiet został stworzony z myślą o maksymalizacji efektywności wykorzystania informacji z produkcji oraz prezentacji wniosków szerokiemu gronu odbiorców.
W  skład Historian Client wchodzą takie komponenty jak:

  • Report – dodatek Microsoft Word,
  • Workbook – dodatek Microsoft Excel,
  • Trend – analiza wartości na wykresach,
  • Query – tworzenie zapytań do baz SQL,
  • Web Reporting – publikacja danych na stronie www.

Więcej informacji na stronie: http://www.astor.com.pl/produkty/oprogramowanie-przemyslowe/raportowanie-i-analiza-danych/wonderware-historian.html?id=8255