Wielozadaniowy chwytak w stanowiskach zrobotyzowanych

Wielozadaniowy chwytak to niewątpliwie innowacyjne podejście do procesu paletyzacji gdzie jedno urządzenie jest w stanie wykonać pracę kilku maszyn.
Przewagą budowanych przez inżynierów firmy Elgra wielozadaniowych chwytaków jest ich duża dynamika pracy. Umożliwiają one bowiem sprawne a zarazem bezpieczne, elastyczne i nieniszczące chwytanie różnych produktów. Ich zaletą jest również ich kompaktowa a zarazem wytrzymała konstrukcja, która przy założeniu prowadzenia odpowiedniej konserwacji może być stosowana przez wiele lat.
Dzięki zastosowaniu konstrukcji nośnej na bazie profili aluminiowych chwytaki zyskują na elastyczności urządzenia, co pozwala na szybkie przezbrojenie w wypadku zmiany asortymentu. Dodatkowym plusem zastosowania takiego rozwiązania jest niska masa przy dużej wytrzymałości całego chwytaka, a jednocześnie na tyle słaba aby nie spowodować uszkodzenia ramienia robota podczas kolizji chwytaka. Elementy mocujące, pozycjonujące oraz bandy i dociski wykonywane są ze stali węglowej zabezpieczonej warstwą farby przy procesie malowania proszkowego. Jeśli zaistnieje możliwość rozsypania się materiału transportowanego, który dość mocno reaguje z otoczeniem urządzenie zostaje wyposażone w zęby wykonane ze stali kwasoodpornej zwiększającej wytrzymałość grabi chwytaka na warunki zewnętrzne. Zęby grabi wkręcane są w profil cienkościenny dzięki wykonaniu otworów pod gwint za pomocą wierteł ciernych. Całe urządzenie uzbrojone jest w prowadnice liniowe firmy HiWin co pozwala na długotrwałą i prawie bezobsługową pracę urządzenia.
Istotnym aspektem jest tutaj również przygotowanie odpowiedniego programu sterującego, który weźmie pod uwagę możliwość zmiany pakującego asortymentu. Zmiany te mogą zachodzić w zakresie wagi produktu, jego opakowania bądź też formy pakowania. Niemniej jednak muszą one zostać zdefiniowane na etapie przygotowania projektu chwytaka. Ważnym jest także aby klientowi końcowemu dostarczyć produkt łatwy w obsłudze, dlatego też zmiany w procesie pakowania związane ze zmianą przenoszonego produktu dokonywane są poprzez wybór odpowiedniej opcji na panelu sterowania.
Możliwość zastąpienia jednym chwytakiem funkcji wykonywanych przez kilka urządzeń spotka się niewątpliwie z aprobatą zakładów produkcyjnych, których możliwości produkcyjne ograniczone są często dysponowaną powierzchnią.
Wielozadaniowe chwytaki to szansa dla zakładów produkcyjnych nie tylko na zwiększenie elastyczności paletyzacji ale również znaczne ograniczenie kosztów inwestycji. Koszt zakupu wielozadaniowego chwytaka przewyższa znacznie koszt chwytaka jednozadaniowego. Trzeba jednak pamiętać, że każdy chwytak wymaga
odpowiedniego stanowiska zrobotyzowanego. To powoduje, że zakup dwóch chwytaków jednozadaniowych wraz z robotami jest znacznie kosztowniejszy niż zakup chwytaka wielozadaniowego z jednym stanowiskiem zrobotyzowanym.