Warto inwestować w rozwiązania obniżające koszty energii

  Andrzej Jurkiewicz, prezes zarządu w firmie eGmina, Infrastruktura, Energetyka:

  Polski rynek SZE (Systemy Zarządzania Energią) w przemyśle nie wygląda niestety najlepiej, biorąc pod uwagę potencjalne możliwości, jakie stwarzają SZE.

  W ośmiu zakładach, w których w ciągu ostatnich 4 lat wdrożyliśmy SZE, spadły koszty produkcji od 5 do 25%, a ilość zaoszczędzonej energii przekroczyła 37 GWh/rok (kwota ok. 10 mln zł/rok) – to ogromna ilość, biorąc pod uwagę, że dotyczy tylko ośmiu zakładów produkcyjnych.

  Konkurencji na rynku w zasadzie nie ma, bo ten rodzaj usług (wdrażanie SZE) jest mało znany polskim przedsiębiorstwom, a nawet jeśli go znają, to nie stosują, bo nie wierzą w efekty wdrożenia. Dodatkowo brakuje audytorów praktyków, którzy mogliby doradzać i wdrażać SZE.

  Jeśli chodzi o rozwiązania służące do zarządzania energią, w pierwszej kolejności jest wprowadzane w zakładach opomiarowanie mediów energetycznych, głównie liczników energii elektrycznej, i na tym etapie najczęściej kończy się wprowadzanie SZE. Jest to pewien postęp, ale samo opomiarowanie niewiele da; konieczne jest wykonanie profesjonalnego audytu energetycznego wraz z koncepcją pełnego SZE i jego konsekwentne wdrażanie. Proces wprowadzania SZE i programów modernizacyjnych trwa najczęściej kilka lat, ale efekty są naprawdę znakomite i będą jeszcze większe, biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost cen mediów energetycznych (głównie energii elektrycznej).

  Chcąc skutecznie zarządzać energią w przemyśle, konieczna jest dobra współpraca służb technicznych z audytorami zewnętrznymi dla określenia stanu „zastanego” w zakresie zużycia i kosztów mediów, określenia możliwych modernizacji, wyliczenia ich efektów (po to głównie wykonujemy przemysłowy audyt energetyczny). Następnie należy przekonać zarząd przedsiębiorstwa do wprowadzenia najlepszych rozwiązań i je wdrażać. Idealnie jest, jak we wprowadzaniu SZE bierze udział zespół audytorów, który proponował te rozwiązania.

  Czasem mówimy przedsiębiorcom: „Wpuście nas za bramę, a obniżymy wam koszty energii o 10%”. Mamy przykłady, gdzie wdrożenie SZE i zaleceń audytu przyniosło w zakładzie 25% oszczędności w zużyciu mediów i 3 mln zł na rok. W wielu przypadkach koszt wdrożenia zaleceń audytu zwraca się w ciągu 2–3 lat. Nie ma lepszej inwestycji.