Warstwa bezpieczeństwa dla sieci

Fot. Pixabay

Organizacja PI North America, promująca sieci Profinet i Profibus w przemyśle, objaśnia użycie rozwiązania ProfiSafe dla sieci Ethernetu przemysłowego, Profinetu oraz sieci Profibus dla poziomu urządzeń.

Bezpieczeństwo sieci według PI North America obejmuje użycie profilu ProfiSafe jako dodatkowej warstwy oprogramowania stosowanej dla sieci Profinet (Ethernetu przemysłowego) i Profibus (poziom urządzeń).

Według PI North America rozwiązanie ProfiSafe:

→ zwiększa bezpieczeństwo funkcjonalne istniejących sieci automatyki pracujących na tych samych przewodach,

→ w porównaniu do systemów zbudowanych z obwodów indywidualnych wymaga mniej inżynierii, mniej przewodów, jest szybsze do uruchomienia i prostsze w konserwacji,

→ dostępne od 2001 roku, w roku 2016 obejmowało już niemal 7 milionów działających urządzeń ProfiSafe,

→ może być używane przez sieci bezprzewodowe (na przykład WLAN i Bluetooth) oraz otwarte sieci Ethernet,

→ działa na zasadzie zmniejszenia prawdopodobieństwa błędu w zakresie danych przesyłanych pomiędzy certyfikowanymi urządzeniami a sterownikami i obejmuje kontrolę bezpieczeństwa,

→ działa bez zakłóceń, bez wpływu na podłączone standardowe protokoły typu BUS i systemy automatyki,

→ może mieć zastosowanie w aplikacjach bezpieczeństwa do SIL3 zgodnie z normą IEC 61508/IEC 62061 lub Kategorii 4 zgodnie z normą EN 954-1 albo PL „e” zgodnie z normą ISO 13849-1.

Sterowniki, sprzęt sieciowy i oprogramowanie interfejsu operatora to najczęściej stosowane technologie wspierające mobilność, Ethernet lub technologie bezprzewodowe. Urządzenia bezpieczeństwa podczas pracy w sieci stosuje 31% respondentów.

– Aby wdrożyć ProfiSafe, należy w pierwszej kolejności ocenić ryzyko, opracować strategię jego ograniczania (obejmującą elementy sterowania, ochrony, sygnalizacji itp.), zainstalować sterownik ProfiSafe, urządzenia wejściowe i wyjściowe oraz okresowo dokonywać ponownej oceny ryzyk. ProfiSafe może także pracować z AS-i Safety at Work – powiedział Michael Bowne, dyrektor zarządzający PI North America, powołując się na materiały szkoleniowe ProfiSafe.


Opracowanie: Mark T. Hoske, menedżer treści CFE Media