Systemy IoT zrewolucjonizują branżę wodociągową

Trwa cyfrowa rewolucja technologiczna. Rozwój i upowszechnienie wykorzystania rozwiązań z obszaru Internetu Rzeczy (IoT) służyć będzie poprawie jakości życia, stanie się też gwarantem przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki na rynkach lokalnych i międzynarodowych. Jak wskazują dane, kulminacyjny punkt adopcji IoT na świecie to rok 2020. Jeśli więc przedsiębiorstwa, w tym wodociągowe, nie wezmą dziś pod uwagę inwestycji w nowe technologie z obszaru IoT, ich rentowność i efektywność nie będzie się poprawiać. Wydaje się jednak, że rosnąca rola inteligentnych systemów w rozwoju firm została przez branże dobrze zauważona. Kluczowy staje się dobór partnera – w kontekście tegorocznych międzynarodowych targów „Wod-Kan” ocenia Marek Gabryś, wiceprezes polskiej spółki AIUT, specjalizującej się m.in. w tworzeniu ekosystemów IoT i IIoT.

Następuje gwałtowny wzrost liczby wdrożeń systemów IIoT (Industrial Internet of Things) i zastosowań technologii Internetu Rzeczy (IoT) w różnych branżach przemysłowych. Dzisiejszy rynek IoT w samej tylko Europie Centralnej i Wschodniej wyceniany jest na ponad 11 miliardów USD, podaje firma analityczna IDC (International Data Corporation), a jego wartość rośnie lawinowo.

IoT oszczędza dla przedsiębiorców

Systemy inteligentnego zarządzania cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów i biznesu. Dobrze widać to na przykładzie rynku smart home, gdzie IoT kradnie serca użytkowników. Ale największe zmiany w tym zakresie czeka przemysł.  Pozyskiwanie i inteligentne analizowanie danych w fabrykach, zakładach produkcyjnych czy właśnie przedsiębiorstwach wodociągowych, pozwala na automatyzację i synchronizację pracy, ograniczenie kosztów napraw – poprzez zapobieganie ewentualnym awariom i zwiększenie bezpieczeństwa. W ostatecznym rozrachunku podnosi to efektywność i rentowność całej instytucji – mówi Marek Gabryś, wiceprezes AIUT Sp. z o.o. Jak dodaje, branże nie powinny bać się tworzenia ekosystemów opartych na IoT, bo wyłącznie wdrożenie nowoczesnej technologii pozwoli im na osiąganie celów i utrzymanie dobrej kondycji na konkurencyjnym rynku.

Rośnie świadomość korzyści

W najnowszym raporcie „IoT w polskiej gospodarce” opracowanym na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, eksperci rynku przewidują, że przemysł stanie się jednym z sektorów, które w największym stopniu będą wykorzystywały technologie Internetu Rzeczy. Rozwój polskiej gospodarki będzie przy tym w dużej mierze zależny od innowacyjności i umiejętności wdrażania nowych rozwiązań. Co istotne, wysoko oceniono otwartość polskich organizacji na proces cyfrowej transformacji, mierzoną rosnącą liczbą wdrożeń z segmentu IoT na rodzimym rynku.

Polski rynek wodociągów chce czerpać z IoT

Kto i jak zyska na rewolucji technologicznej? – Niewątpliwie wrosło zainteresowanie przedsiębiorstw gospodarki wodnej inteligentnymi systemami opomiarowania i zarządzania siecią wodociągową. Dedykowane branży rozwiązania IoT znacząco zwiększają efektywność operacyjną organizacji, pozwalają na ograniczenie strat i poprawę jakości świadczonych usług. Technologii, która daje takie możliwości przedsiębiorstwa są niezwykle ciekawe. Ważne by wchodząc na ścieżkę doskonalenia z wykorzystaniem nowych mechanizmów przedsiębiorstwo miało dobrze zdefiniowany cel biznesowy lub operacyjny. Kolejnym krokiem jest dobór partnera IoT i BigData, z którym firma stworzy ekosystem wymiany informacji między wszystkimi systemami danego zakładu i jego otoczenia. Istnieje wiele sposobów organizacji takiej współpracy, od prowadzenia konsultacji i wsparcia technicznego do współdzielenia się odpowiedzialnością za osiąganie celów w wybranych obszarach w modelu PRaaS (Process Responsibility as a service) – wskazuje wiceprezes AIUT. Jak wynika z raportu Ministerstwa Cyfryzacji, liderami branży IoT zostają firmy oferujące pełen pakiet usług – czyli takie, które potrafią produkować własne inteligentne urządzenia i oprogramowanie, utrzymując pełną kontrolę nad każdym aspektem operacyjności, zarówno swojego sprzętu, jak i całego systemu IoT.

Systemy stacjonarne zrewolucjonizują rynek

Komunikacja IoT z powodzeniem służy branży wodociągowej. Zdalne odczyty przepływu wody to podstawowa funkcjonalność inteligentnych systemów dedykowanych temu właśnie sektorowi. Nie powinna jednak pozostawać jedyną. Na co zwrócić uwagę przeglądając oferty z rozwiązaniami IoT i co nowego oferuje rynek? – Do najbardziej efektywnych należą systemy stacjonarnego monitoringu danych, które (w odróżnieniu od systemu obchodzonego) zapewniają codzienny dostęp do godzinowych odczytów z wodomierzy. Rozwiązanie to pozwala m.in. na szybkie wykrywanie wycieków czy bezprawnej ingerencji w licznik wody. Ponadto, dysponując precyzyjnymi informacjami o dziennym rozkładzie zużycia wody przez mieszkańców, można adekwatnie dostosować ciśnienie w sieci. Przekłada się to na obniżenie kosztów jej amortyzacji oraz zużycia energii elektrycznej po stronie przedsiębiorstwa wodociągowego – informuje Andrzej Madej, dyrektor rozwiązań dla branż wody i ciepła w AIUT Sp. z o.o.

Efektywne zarządzanie w czasie rzeczywistym

Instalacje wodociągowe to swoisty krwiobieg miasta, dlatego powinien zostać objęty szczególną kontrolą. Każda awaria infrastruktury może istotnie pogorszyć standard życia mieszkańców i narazić przedsiębiorstwa na wysokie koszta. Technologia IoT ma pomóc temu zapobiegać. – Rozwiązaniem dla wczesnego wykrywania ewentualnych awarii jest monitorowanie stanu sieci wodociągowej w czasie rzeczywistym, co umożliwiają systemy stacjonarne – zaznacza Andrzej Madej i dodaje: – Dziś celem implementacji inteligentnych systemów monitorowania sieci wodociągowych jest kompleksowa metoda oceny i zarządzania ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody (a nie wyłącznie akwizycja danych). Tworzymy dla przedsiębiorstw narzędzie, które pozwala na ograniczenie strat wody i lepsze zarządzanie infrastrukturą. Dla przykładu, rozwiązanie dla branży wodnej „IoT EcoSystem AIUT” sygnalizuje między innymi niebezpieczne skoki ciśnienia. Na podstawie takich danych jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem wskazać odcinki rurociągu szczególnie narażone na awarię z tego powodu.

Czas wdrożeń

Przewiduje się, że do 2020 roku ponad 70 proc. przedsiębiorstw na świecie zainwestuje w infrastrukturę techniczną i zbuduje dla swoich organizacji platformę IoT. Polska, wpisując się w globalne trendy, podejmuje szereg inicjatyw mających na celu rozwój gospodarki w kierunku wytyczonym przez globalnych liderów, u których ekosystemy IoT pozwalają na pełen wgląd w prowadzony biznes i jego optymalizację. Kierunek ten w równym stopniu odnosi się do działania przedsiębiorstw wodociągowych, które mogą znacznie skorzystać na rewolucji technologicznej.


Źródło: AIUT