Spółka SMAY wybrała czujniki ciśnienia Honeywell TruStability® do stosowania w kompaktowych jednostkach napowietrzających iSWAY-FC

Polska spółka, czołowy dostawca systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, wybrała czujniki ciśnienia Honeywell ze względu na ich stabilność, precyzję i krótki czas reagowania, aby zapewnić bezpieczeństwo budynków.

Spółka Honeywell poinformowała, że spółka SMAY, czołowy polski producent i dostawca systemów HVAC, wybrała przeznaczone do montażu na płytkach drukowanych czujniki ciśnienia TruStability® z funkcją diagnostyczną i wyjściem cyfrowym do monitorowania ciśnienia różnicowego w następujcych zastosowaniach: sterowanie zmienną ilością powietrza, pomiar ciśnienia statycznego w kanałach, wykrywanie niedrożnych filtrów, oraz kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach.
Honeywell Sensing and Control (S&C) dostarczyła czujniki, które są wykorzystywane w kompaktowych jednostkach napowietrzających iSWAY-FC, służących do nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w przypadku pożaru. Dzięki zastosowanemu systemowi sterowania i szerokiej gamie akcesoriów urządzenia te są w stanie zabezpieczać przestrzenie o różnej kubaturze, takie jak szyby windowe czy klatki schodowe, w budynkach o zróżnicowanym przeznaczeniu. Zwarty projekt i konstrukcja kompaktowych jednostek napowietrzających iSWAY-FC umożliwiają ich instalację w dowolnym miejscu budynku, na przykład na kondygnacji technicznej, na dachu lub na poziomie terenu.
„Wybraliśmy Honeywell, ponieważ SMAY gwarantuje najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa swoich produktów” – powiedziała Marzena Maj, dyrektor handlowy SMAY. „Z tego powodu współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy oferują najbardziej innowacyjne i zaawansowane technologicznie produkty o wysokiej jakości”.
Według dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, do roku 2020 Unia Europejska zamierza uzyskać 20% oszczędności energii, zwłaszcza w budynkach, dzięki ulepszeniom izolacji cieplnej. Aby osiągnąć ten cel, niezbędna jest nowa generacja szczelnych budynków, z systemami sterowania obiegiem powietrza, które umożliwiają znaczne ograniczenie zużycia energii. Bezpieczeństwo takich budynków w przypadku pożaru wymaga zastosowania systemu napowietrzającego, który chroni miejsca o newralgicznym znaczeniu.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo budynków i nadciśnieniową ochronę przed zadymieniem klientom o różnych wymaganiach, SMAY potrzebowała bardzo dokładnych, szybkich i stabilnych czujników ciśnienia do monitorowania ciśnienia różnicowego i utrzymywania nadciśnienia w przypadku pożaru.
Czujniki ciśnieniowe Honeywell zostały wybrane po przeprowadzeniu surowego procesu selekcji i rozbudowanych testach, w których uzyskały najbardziej stabilny sygnał wyjściowy i znakomity czas reakcji poniżej 2 sekund. W rezultacie klient otrzymuje system, który jest bardzo stabilny również w trudnych warunkach, takich jak skomplikowana konstrukcja budynku czy wybuch pożaru. Dzięki zastosowaniu czujników ciśnienia Honeywell TruStability®, przeznaczonych do instalacji na płytkach drukowanych, kompaktowe jednostki napowietrzające iSWAY-FC wytwarzają zadaną wartość nadciśnienia w przestrzeni klatki schodowej, szybie windy ratowniczej lub w układzie oddzielnych szybów wind (każdy z własnym punktem nawiewnym).  Możliwe jest również zastosowanie czujnika do kontroli ciśnienia w kanale napowietrzającym.
„Jesteśmy dumni z tego, żewykorzystując nasze czujniki, spółka SMAY uzyskuje przewagę konkurencyjną i pomaga swoim klientom w bezpiecznym użytkowaniu budynków, nawet w przypadku pożaru” – powiedział Remi Volpe, wiceprezes i dyrektor naczelny Honeywell Sensing and Control w regionie EMEA.  „Potwierdza to, że nasze czujniki ciśnienia o wysokiej jakości działają stabilnie w normalnych, a także, co ważniejsze, w krytycznych warunkach pracy, takich jak pożar, co ma kluczowe znaczenie dla życia i bezpieczeństwa”.
Przeznaczone do instalacji na płytkach drukowanych czujniki Honeywell TruStability® cechuje wysoka czułość oraz duża odporność na nadciśnienie i wysokie ciśnienie niszczące. Zapewnia to elastyczność przy instalacji czujników i ogranicza wymagania projektowe związane z ich zabezpieczaniem. Czujniki Honeywell TruStability® oferują klientom najwyższą w branży długookresową stabilność (ograniczającą konieczność kalibracji systemów i zwiększającą ich sprawność), najniższy w branży całkowity błąd pomiaru (gwarantujący rzeczywistą dokładność czujnika i eliminujący potrzebę indywidualnego testowania i kalibracji każdego czujnika) oraz największą w branży precyzję, która zmniejsza potrzebę korygowania niedokładności przez oprogramowanie i skraca czas projektowania systemów.
www.honeywell.com