Sektor paneli dotykowych nie jest jednorodny

  Mateusz Szańkowski, inżynier wsparcia technicznego w firmie InduProgress

  Polski rynek HMI/SCADA od kilku lat kształtuje się w podobny sposób. Największy udział mają aplikacje wykonywane w zakładach produkcyjnych. Drugą co do wielkości grupę na rynku stanowi produkcja maszyn i urządzeń, której potencjał w ostatnim czasie ciągle wzrasta. Na kolejnym miejscu plasuje się gałąź automatyki budynkowej oraz HVAC.

  Sektor paneli dotykowych nie jest jednorodny. Można go podzielić na dwie główne grupy produktowe. Małe panele HMI, mniejsze niż 10″, dzięki swojej cenie oraz możliwościom od lat wiodą prym w swojej grupie sprzedażowej. Producenci maszyn chętnie inwestują w takie rozwiązanie. Panele o większym rozmiarze cieszą się mniejszą popularnością. Znajdują one zastosowanie w miejscach, gdzie należy wyświetlić dużo danych w tym samym czasie, np. w dziale utrzymania ruchu.

  Rosnące wymagania klientów, a co za tym idzie, ciągły rozwój produktu oraz niższa cena samych paneli powoduje zwiększenie ich sprzedaży na polskim rynku. Do aplikacji, w których ważne są zarządzanie procesem produkcyjnym i zaawansowana archiwizacja danych, stosuje się systemy SCADA. Systemy te mają coraz częściej wymagane opcje związane z przetwarzaniem dużej ilości danych, poziomów dostępu, logowania z archiwizacją aktywności poszczególnych użytkowników. Dzięki swojej budowie są często używane do optymalizacji procesu produkcji oraz zdalnej kontroli. SCADA nieraz obejmuje przestrzennie duże obszary.

  Świadomość kupujących rośnie i – co istotne – stawiają oni coraz wyższe wymagania. Głównymi czynnikami zakupowymi są cena, możliwości sprzętu, obsługa protokołów i interfejsów komunikacyjnych oraz prostota obsługi, do której można zaliczyć parametry obrazu, łatwość programowania oraz obudowę. Klienci coraz częściej decydują się na wykorzystanie multimediów w swoich projektach.

  Ze względu na rosnące wymagania klientów oraz rozwój cyfryzacji w najbliższym czasie z pewnością zaobserwujemy duży nacisk na zdalne sterowanie oraz archiwizację danych do chmury.