Rozwojowi rynku HMI/SCADA sprzyja wchodząca rewolucja Industry 4.0 oraz chęć automatyzacji produkcji

  Sylwia Grzelak-Dobkowska, inżynier projektów i sprzedaży region Polska Centralna – dział systemów wizyjnych w firmie Automatech

  Polski rynek HMI/SCADA bardzo się rozwinął, a co za tym idzie – klient ma teraz dużą możliwość wyboru. Konkurencja z roku na rok jest coraz większa, dlatego dystrybutorzy HMI/SCADA rywalizują ze sobą rozwiązaniami, aby firmom/klientom ułatwić pracę.

  Głównymi odbiorcami HMI/SCADA są klienci, którzy chcą zwiększyć wydajność produkcji, ułatwić operatorom pracę. Dobrze dobrana wizualizacja ułatwia użytkownikowi zidentyfikowanie procesu, zastępując opis słowny. Odbiorcy, którzy decydują się na HMI/system SCADA, to najczęściej firmy, które się rozwijają, chcą monitorować zmiany zachodzące na produkcji.

  Klienci najczęściej zwracają uwagę na interfejs, komunikację, funkcję oprogramowania oraz wsparcie techniczne. Coraz mniejsze znaczenie ma obecnie cena – klienci są coraz bardziej świadomi, że lepiej zainwestować w droższe rozwiązanie, które będzie służyło im kilka lat i przy zmianie koncepcji nie będą musieli zmieniać sprzętu. Niezwykle istotnym kryterium przy wyborze sprzętu jest też komunikacja. Warto zdecydować się na sprzęt, który może się komunikować np. ze sterownikiem PLC. Kolejnymi istotnymi kryteriami są funkcja oprogramowania i interfejs.

  Rozwojowi rynku HMI/SCADA sprzyja wchodząca rewolucja Industry 4.0 oraz chęć automatyzacji produkcji. Klient chce ułatwić pracę operatorom, a w konsekwencji – zniwelować błędy produkcji.

  W ramach wchodzącej rewolucji Industry 4.0 system SCADA będzie niezbędnym narzędziem pracy. Będzie służył do komunikacji między ludźmi, maszyną a działem IT. Dzięki szybkiej komunikacji będzie można niwelować błędy produkcji, błędy ludzkie. Za pomocą systemu SCADA operatorzy mają dostęp do przydatnych, potrzebnych informacji, archiwizacji danych, dzięki czemu mogą szybciej i efektywniej przesyłać informacje do pracodawców, a ci obniżać koszty produkcji.