Różni odbiorcy – różne kryteria wyboru

  Michał Jurek

  Michał Jurek, doradca techniczno-handlowy w firmie ANIRO

  Przy małych systemach i urządzeniach ogromną rolę odgrywają klienci końcowi, dla których najważniejszy jest aspekt finansowy. Zmusza to producentów maszyn i urządzeń do stosowania rozwiązań budżetowych. Dla tej grupy najważniejszymi aspektami decydującymi o wyborze producenta, poza wymienionym powyżej, powinny być: doświadczenie, wsparcie techniczne oferowane przez producenta i dostawcę, dostępność szkoleń, koszty oprogramowania inżynierskiego, aktualizacje.

  Dzisiaj wielu producentów oferuje bezpłatne oprogramowanie dla paneli HMI. Czy to oznacza, że jest ono gorsze? Absolutnie nie. Większość aplikacji nie wykorzystuje nawet połowy zaawansowanych funkcji, którymi dysponują obecne urządzenia, a dla producentów powtarzalnych maszyn i systemów problemu nie stanowi również brak zintegrowanego oprogramowania (all-in-one), ponieważ w kosztach produkcji nie uwzględniają programowania, które jest tworzone raz i ewentualnie w niewielkim stopniu modyfikowane.

  Natomiast dla integratorów przemysłowych systemów sterowania, automatyki produkcyjnej oraz budynkowej opartych na systemach HMI/SCADA najważniejszym kryterium powinno być oprogramowanie inżynierskie oraz jego integracja i wsparcie dla różnorakich systemów i urządzeń, jak również dostępność szkoleń i wsparcia technicznego 24h/7dni. Przy tych aplikacjach jednym z większych kosztów są godziny projektowe, a bardzo dobre oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym zrekompensuje koszty poniesione na zakup oprogramowania inżynierskiego.

  Warto podkreślić, że dla obu grup odbiorców cechami, na które powinni również zwrócić uwagę, są: wydajność urządzenia, zdalny dostęp, wsparcie zarządzania alarmowaniem, wsparcie sterowników różnych producentów, możliwość wprowadzania zmian podczas pracy instalacji/systemu/urządzenia, wsparcie wielu języków, a także możliwość definiowania własnych grup parametrów do wizualizacji lub/i raportowania.