Rośnie zainteresowanie systemami typu HMI/SCADA

  Urszula Bizoń-Żaba, dyrektor operacyjny w firmie COPA-DATA Polska

  W ostatnich kilku latach zachodzą bardzo dynamiczne zmiany na rynku oprogramowania HMI/SCADA. Trwa bardzo dobra koniunktura napędzana kolejnymi inwestycjami i wciąż trwającym wzrostem gospodarczym. W obliczu konieczności obniżenia kosztów produkcji wynikających m.in. z dużego wzrostu kosztów mediów, głównie energii, oraz braku pracowników, firmy coraz chętniej skłaniają się do stosowania automatyzacji, w tym systemów typu HMI/SCADA.

  Nadal jednak najczęstszym błędem, jaki popełniają przedsiębiorcy, jest wybór zamkniętego środowiska, które utrudnia lub uniemożliwia komunikację z innymi systemami. Innowacyjne oprogramowanie powinno realizować założenia Industry 4.0 i pozwalać na wymianę danych z systemami klasy ERP, bezpieczne udostępnianie danych, a także łatwą integrację z istniejącym sprzętem poprzez liczne protokoły komunikacyjne. Podejmując decyzje o zakupie, koniecznie należy zwrócić uwagę, czy oprogramowanie HMI/SCADA zapewnia otwartość, skalowalność (klient płaci tylko za te moduły, których używa, i może zacząć od małej aplikacji, a potem w miarę potrzeb dowolnie ją rozwijać), elastyczność (system integruje się z istniejącym sprzętem oraz systemami automatyki i IT), a także spełniało standardy bezpieczeństwa.

  Dominującym obecnie trendem jest bez wątpienia realizacja założeń Industry 4.0 oraz Internet of the Things. Obserwuje się zacieranie granic między systemami i światami IT i OT, a niektórzy mówią wręcz o upadku klasycznej piramidy automatyzacji.

  Nadal panuje opinia, że systemy HMI/SCADA są wykorzystywane głównie w halach produkcyjnych, gdzie operator patrzy w panel operatorski, wykonując kolejne polecenia lub reaguje na błędy czy awarie. Jednak zastosowanie nowoczesnych systemów
  HMI/SCADA jest znacznie szersze. Przykładem niech będzie wdrożenie wykonane w warszawskim Instytucie Lotnictwa, gdzie system SCADA nadzoruje stanowisko testowania silników lotniczych sprawdzanych pod kątem zderzeń z ptakami lub też na wypadek uszkodzenia spowodowanego atakiem terrorystycznym.