Raport: Systemy wizyjne

Źródło: SELS

Systemy wizyjne, zwane także wizją maszynową, stanowią układ współpracujących ze sobą elektronicznych urządzeń, których zadaniem jest automatyczna analiza wizyjna otoczenia na podobieństwo zmysłu wzroku u człowieka. Systemy te są nieodłącznym elementem procesów produkcyjnych nie tylko w sektorze motoryzacyjnym, który wciąż pozostaje ich głównym odbiorcą, ale także w branży spożywczej, farmaceutycznej oraz wielu innych obszarach przemysłu, gdzie kontrola jakości […]

Nie masz uprawnień do oglądania tej strony. Zarejestruj się lub zaloguj: