Przemysłowy Internet Rzeczy i Przemysł 4.0. 6 kluczowych wniosków

Inaugurujemy nowy dział, w którym będziemy publikować wyniki redakcyjnych ankiet dotyczących różnych aspektów funkcjonowania rynku automatyki przemysłowej. Na początek zapraszamy do lektury analizy badań przeprowadzonych niedawno przez amerykańską edycję „Control Engineering” (pod hasłem „IIoT, Industry 4.0 Information Integration Study”). Odpowiedzi uczestników pozwoliły sformułować sześć wniosków dotyczących Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0 (Fabryki 4.0), a także ich wpływu na współczesny przemysł.
 
1. Znajomość tematu
59% respondentów deklaruje się jako osoby „bardzo” lub „trochę” zaznajomione z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT), 29% jako niezbyt, a 12% jako w ogóle niezaznajomione. Tylko 1/3 pytanych identyfikuje się jako osoby „bardzo” lub „trochę” znające platformy związane z Przemysłem 4.0 (Industry 4.0), 36% zna je niezbyt dobrze, a 31% deklaruje brak wiedzy na ten temat.
2. Cechy Przemysłowego Internetu Rzeczy
Według respondentów najbardziej użytecznymi cechami są: wszechstronność operacyjna oraz otwarte standardy łączące ludzi, procesy i dane (79% badanych), bezpieczeństwo (75%).
3. Cechy platform Przemysł 4.0 (Industry 4.0)
Najbardziej użyteczne atrybuty to:

  • możliwość pracy w czasie rzeczywistym (83% badanych),
  • wszechstronność operacyjna (80%),
  • modułowość (78%).

4. Implementacja atrybutów Przemysłowego Internetu Rzeczy
Wszechstronność operacyjna oraz otwarte standardy zostały wdrożone w 14% badanych przedsiębiorstw, w 38% implementacja jest w toku, a w 26% właśnie się rozpoczęła. Dla porównania, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa zostały wdrożone w 18% zbadanych obiektów, w 35% proces trwa, a w 29% został rozpoczęty.
5. Implementacja atrybutów platform Przemysł 4.0 (Industry 4.0)
Jedynie 10% badanych przedsiębiorstw w pełni wdrożyło rozwiązania umożliwiające pracę w czasie rzeczywistym, wszechstronność operacyjną oraz modułowość – główne cechy platform związanych z Przemysłem 4.0.
6. Finansowanie
Respondenci przewidują, że w wyniku dyskusji na temat Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz platform związanych z Przemysłem 4.0 nakłady na te dziedziny wzrosną średnio o 32%.
Opracowanie: Amanda Pelliccione, dyrektor badań w CFE Media.
Tekst pochodzi z nr 1/2016 magazynu "Control Engineering Polska". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.