Oprogramowanie HMI/SCADA dla Smart Factories i nie tylko: COPA-DATA przedstawia zenon 7.20

Firma COPA-DATA wprowadza właśnie na rynek najnowszą wersję swojego ergonomicznego rozwiązania HMI/SCADA, zenon 7.20, które jest całkowicie zgodne z zasadami i wytycznymi dla Smart Factory. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom m.in. przeprowadzanie ukierunkowanych analiz i ocen oraz obliczeń w Big Data. Dostarcza również wszystkich istotnych informacji w dowolnym czasie, miejscu i do właściwych osób. Dodatkowo, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ekonomicznego, skalowalnego rozwiązania w chmurze opartego na technologiach zenon i Microsoft.
Podstawowe wymagania dla inteligentnej fabryki to ergonomiczne rozwiązania dotyczące oprogramowania, które umożliwiają efektywne projektowanie i zapewniają użytkownikowi łatwość obsługi. Ponadto są też w wysokim stopniu skalowalne, bezpieczne i skuteczne w realizacji procesu optymalizacji. Z najnowszą wersją zenon 7.20, COPA-DATA oferuje oprogramowanie, które realizuje te wymagania.
,,W postaci zenon 7.20 oferujemy produkt, który może być wykorzystywany w innowacyjnych przemysłowych zakładach produkcyjnych, charakteryzujących się dużymi możliwościami w zakresie adaptacji, efektywności zasobów, ergonomii oraz spójnymi, w pełni zintegrowanymi procesami optymalizacyjnymi prowadzącymi do coraz większych oszczędności dzięki racjonalnemu zarządzaniu.’’ – wyjaśnia Reinhard Mayr, Produkt Manager w firmie COPA-DATA. ,,Nowa wersja jest godna uwagi zwłaszcza, jeśli chodzi o możliwość pracy mobilnej, którą umożliwia zenon Everywhere App, obsługę technologii HTML5, poprawione funkcje bezpieczeństwa oraz efektywne zarządzanie energią. Dodatkowo, zenon 7.20 wprowadza liczne usprawnienia dla naszych podstawowych branż, co czyni pracę jeszcze bardziej wydajną, prostą i przyjazną dla użytkownika.’’
zenon Cloud Solution z Microsoft Azure
Z pomocą rozwiązania w chmurze zenon Cloud Solution, przedsiębiorstwa mogą łączyć ze sobą w sieci swoje rozproszone zakłady produkcyjne i wykorzystywać zenon jako narzędzie do optymalizacji na skalę całej firmy. Tym samym, możliwe jest zestawianie danych historycznych oraz danych zebranych w czasie rzeczywistym dla wszystkich zakładów, porównywanie ich ze sobą, wykazywanie ich współzależności oraz wyświetlanie ich w czytelny sposób. Ponadto przedsiębiorstwa mogą rozwiązywać również takie kwestie, jak efektywne zarządzanie energią czy wzrost wskaźnika OEE, itp. w skali globalnej. Aby móc zaoferować kompletne i profesjonalne rozwiązanie, firma COPA-DATA od lat blisko współpracuje z firmą Microsoft. Dzięki połączeniu między zenon 7.20 i platformie Microsoft Azure, przedsiębiorstwa mogą tworzyć ekonomicznie efektywną i w wysokim stopniu skalowalną infrastrukturę.
zenon i Big Data – zarządzanie dużymi ilościami danych
W przypadku gromadzenia danych dotyczących zakładów produkcyjnych, czasami zdarza się, że pewne ilości danych należy archiwizować codziennie. Jest to kosztowne i pracochłonne – jednak często konieczne ze względów prawnych lub norm i regulacji. Proponowane przez COPA-DATA, rozwiązanie zenon Big Data, oferuje wydajny i ergonomiczny sposób magazynowania dużych ilości danych. Rozwiązanie to łączy zenon z technologiami Microsoft: zintegrowaną w chmurze pamięcią masową StorSimple (CiS) oraz Microsoft Azure. W tym układzie, oprogramowanie zenon Historian posiada połączenie z danymi przechowywanymi w chmurze Microsoft Azure. Archiwizowane punkty danych są zapisywane na urządzeniu w sieci wewnętrznej – CiS. Ta dynamiczna brama (Gateway) pamięci o aktualnej pojemności do 120 TB gwarantuje przeniesienie i bezpieczną archiwizację danych w pamięci chmury Azure. W ten sposób, przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do danych w dowolnym momencie i wykorzystywać je do swoich ocen.
Jakkolwiek, duże ilości danych mogą być również w efektywny sposób analizowane na miejscu lub w środowiskach hybrydowych. Firma COPA-DATA dokonała daleko idącej optymalizacji możliwości analizy przez oprogramowanie zenon 7.20 aby jeszcze lepiej wypełniać wymagania projektów Big Data.
zenon na wszystkich urządzeniach końcowych
Firma COPA-DATA w oprogramowaniu zenon 7.20, dokonała dalszego udoskonalenia wyświetlacza graficznego dla zastosowań na tabletach z systemami Windows 8 i 8.1 dzięki czemu stał się on jeszcze bardziej przyjazny i intuicyjny dla użytkownika. Nowa aplikacja Notifier App dla smartfonów Android optymalizuje i upraszcza odbiór i interpretację alarmów. Inną nową funkcjonalnością są dodatkowe poziomy haseł służące do określenia którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp dla serwera Everywhere i z jaką szczegółowością. Nowa wersja aplikacji Everywhere App zenon jest dostępna dla iOS, Android, Windows Phone i tabletu Windows.
Ponadto, COPA-DATA oferuje kompleksowe wsparcie dla standardu HTML5 i tym samym upraszcza tworzenie interfejsów człowiek-maszyna (HMI) z wykorzystaniem różnych platform i urządzeń końcowych. Osoba konfigurująca projekt może utworzyć ekran w edytorze zenon, skompilować go, a następnie zapisać jako projekt klienta HTML na Internet Information Server. Klient (urządzenie lokalne, np. tablet, smartfon) posiada dostęp do przeglądarki na serwerze IIS renderuje stronę HTML5. W ten sposób, osoba konfigurująca projekt potrzebuje tylko jednego narzędzia projektowego i jednocześnie w mniejszym stopniu obciąża serwer.
Zwiększone bezpieczeństwo
COPA-DATA nieustannie pracuje nad udoskonaleniem funkcji i mecha-nizmów bezpieczeństwa w oprogramowaniu zenon w celu zapewnienia przedsiębiorstwom jak najwyższego poziomu ochrony przed manipulacją danymi, utratą danych, a także przed pracownikami aby obsługiwali informacje handlowo-biznesowe z należytą ostrożnością. Przedsiębiorstwa posiadające oprogramowanie zenon 7.20 mogą konfigurować porty komunikacyjne przy użyciu narzędzia Startup Tool. Dodatkowo, hasło dla zdalnego transportu jest teraz zapisywane w zaszyfrowanej postaci. Przedsiębiorstwa mogą również wybrać jako opcję silne szyfrowanie komunikacji dla zdalnego transportu.
Bardziej efektywne zarządzanie energią zgodnie z normą ISO 50001
Nowa wersja zenon 7.20 oferuje administrowanie punktami pomiarowymi, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystać do uzyskania pełnego przeglądu swoich urządzeń pomiarowych oraz mierzonych wartości. Użytkownicy mogą wyświetlić numery seryjne produktów, lokalizacje liczników oraz odpowiednie zużycia mediów takich, jak energia elektryczna, gaz, woda, itp. Wszystkie wartości mogą być rejestrowane ręcznie lub automatycznie, dzięki czemu można również wyliczać wartości powiązane. Dzięki nowej funkcji w oprogramowaniu zenon – Analyzer: Create Report oraz bezpośrednim connectorom Analyzer, narzędzie do dynamicznego raportowania i analizy, zenon Analyzer jest teraz lepiej zintegrowane. W zenon 7.20 wprowadzono również funkcjonalność wspierającą zarządzanie obciążeniem (Load Management), podczas gdy w poprzednich wersjach urządzenie odbiorcze mogło być jedynie włączane lub wyłączane, to obecnie istnieje możliwość regulacji zużycia energii w bardziej szczegółowy sposób.
Zoptymalizowany Recipegroup Manager
Moduł Recipegroup Manager (RGM) umożliwia zestawienie indywidualnych parametrów produkcyjnych i poleceń na liście, co jest realizowane w Runtime przez pojedyncze wywołanie funkcji. W nowej wersji 7.20, Recipegroup Manager oferuje istotną poprawę wydajności, która jest bardzo wygodna w szczególności dla skomplikowanych receptur. Inna zaleta RGM: firma COPA-DATA dostosowała nową tabelę wartości receptur do układu RGM i obecnie umożliwia filtrowanie, ponowne sortowanie, grupowanie, itp. Dodatkowo, użytkownicy mogą poprawiać tabelę graficznie. Z nową wersją RGM, przedsiębiorstwa mają również możliwość blokowania wybranych parametrów lub nawet kompletnej listy dla indywidualnych użytkowników lub grup użytkowników. Weryfikacja receptur [recipe validation] stanowi znaną już opcję w RGM. W trakcie weryfikacji wartości z receptur są porównywane do wartości ze sterownika. Weryfikacja na bieżąco jest nowa dla tej funkcji. W przypadku pojawienia się problemów użytkownik natychmiast dostaje odpowiedź z systemu i jest informowany o błędzie.
zenon 7.20 – przegląd innych funkcjonalności:

  • Wysokiej klasy wsparcie grafiki: zenon 7.20 obsługuje DirectX w wersji 11.1 i tym samym oferowana jest nowoczesna i bardzo silna obsługa grafiki. Poprawiona wydajność jest najlepiej widoczna w przypadku wykorzystywania ekranów typu ,,faceplates’’ oraz w zenon Worldview, a tym samym poprawia doświadczenia użytkownika w pracy z oprogramowaniem zenon. Również w zenon Editor, grafika jest obecnie wyświetlana przy użyciu DirectX i w ten sposób jest równoważna tej wyświetlanej w zenon Runtime.
  • Zoptymalizowany interfejs SAP: Dzięki nowej wersji systemy SAP mogą przywoływać dane produkcyjne. Zaletą tej aktualizacji jest zsynchronizowana obsługa danych, a tym samym poprawiona koordynacja w czasie, ponieważ system SAP uzyskuje dane od zenon w ukierunkowany sposób i tylko wtedy, gdy to jest konieczne.
  • zenon Energy Edition: Jeżeli przedsiębiorstwa używają wersji zenon Energy Edition, od wersji zenon 7.20 mogą korzystać z licznych benefitów nowego modułu „Command Sequencer’’. Może on być m.in. wykorzystywany do konfigurowania sekwencji poleceń. W łatwy i intuicyjny sposób pozwala kompilować sekwencje poleceń korzystając z funkcji drag&drop [przeciąg i upuść] w edytorze PFC.
  • zenon Energy Data Management System: oferując zenon 7.20, firma COPA-DATA przygotowała atrakcyjny cenowo pakiet rozwiązań aplikacyjnych pozwalających na efektywne zarządzanie energią. W skład oferty wchodzi: zenon Operator, który został opracowany specjalnie do wykorzystania w efektywnym zarządzaniu energią, oraz zenon Analyzer, pozwalający na trafny wybór raportów, które są istotne dla przedsiębiorstwa z punktu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001.
  • zenon Logic 8.7: Nowa edycja oprogramowania obejmuje również aktualizację środowiska programowania zenon IEC 61131.
  • Usprawnienia dla następujących sterowników: IEC 60870, slave and master, DNP3, SNMPv3, IEC 61850, IEC 61850 edycja 2, S7 (import TIA 13).

Oprogramowanie zenon 7.20 jest w pełnikompatybilne z wcześniejszymiwersjami. Istniejące projekty można przenieść w prosty sposób, klikając myszką i nie tracąc żadnych danych.