Nowa wersja Wonderware 2017

Firmy przemysłowe stoją przed zupełnie nowymi wyzwaniami nowoczesnych systemów prowadzenia produkcji, IT i innych wspomagających codzienne zmagania operacyjne i produkcyjne.

Olbrzymia ilość danych zbieranych podczas procesów produkcyjnych i generowanych przez systemy poboczne czy wreszcie IIoT (Internet of Things – sieć połączonych i wymieniających ze sobą dane urządzeń) generują taką ilość informacji, jaka może być przetworzona właściwie jedynie za pomocą algorytmów i rozwiązań z dziedziny Big Data Management. 
Jednocześnie systemy zarządzania operacyjnego wymagają podejmowania decyzji szybko, na czas i z użyciem najaktualniejszych danych – by wygenerować najbardziej optymalne zlecenia produkcji i najekonomiczniejsze sekwencje wymaganych zmian i przezbrojeń urządzeń wykonawczych. 
Całość musi być doskonale widoczna i w sposób zrozumiały zwizualizowana na każdym etapie – operator, szef produkcji czy prezes potrzebują innego, ale zawsze tak samo przejrzystego dostępu do ekranów wizualizacyjnych i raportów. Wszystkie te systemy oczywiście działają w ścisłym połączeniu z infrastrukturą informatyczną, gdzie działy IT dbają o możliwie najbezpieczniejsze procedury wymiany danych, łączenia zdalnych obiektów z centralą, a także udostępnienie raportów na urządzenia mobilne w dowolnej lokalizacji geograficznej.
W tak wymagającym środowisku zmiennych potrzeb i nagłych decyzji, które muszą być możliwie najtrafniejsze, doskonale odnajduje się najnowsza wersja Platformy Systemowej Wonderware 2017.

Rewolucyjny jest system konfiguracji aplikacji przemysłowych z gotowych elementów, które dzięki kontekstowemu dostosowaniu do potrzeb użytkownika radykalnie przyspieszają proces budowy aplikacji przez inżyniera i jej dostosowanie także przez samego użytkownika.
Tzw. gotowce są przygotowane do łatwego przystosowania do wyznaczonych zadań przy minimalnej ilości pracy i czasu, także ze względu na duże ograniczenie liczby skryptów aplikacyjnych. Sam sposób tworzenia skryptów został w istotny sposób ułatwiony i przyspieszony przez automatyczne uzupełnianie funkcji, kolorowanie funkcjonalnych bloków i system podpowiedzi.
Podejście promujące raczej konfigurację aplikacji niż jej tworzenie wspiera wzrost funkcjonalności systemów i rozszerza ich możliwości komunikacyjne bez zbędnego zwiększania kosztów tworzenia i posiadania/używania aplikacji.
Zestaw wielu źródeł danych – nie tylko ze sterowników i urządzeń wykonawczych, ale także integracja systemu sterującego i nadzorującego z szeroko stosowanymi systemami kamer przemysłowych, interaktywnych map i komunikatorów – będzie znacznie dokładniej i bardziej intuicyjnie informować użytkownika o wszystkich zaistniałych spowolnieniach produkcji. Poprzez połączenie w jednej często wielomonitorowej aplikacji, także z monitorami dotykowymi, ułatwia i przede wszystkim zwiększa zakres możliwych zastosowań, co bezpośrednio przekłada się na dokładniejsze sterowanie, podejmowanie lepszych decyzji i szybszą reakcję na możliwe zagrożenia.

Platforma Systemowa Wonderware 2017 to:
łatwość tworzenia aplikacji – jedyna tworzona zgodnie z potrzebami użytkownika platforma dla nadzoru i wizualizacji SCADA, zarządzania produkcją MES i pozwalająca na rozszerzenie funkcjonalności o najnowsze trendy, takie jak IIoT czy Przemysł 4.0 – najlepsze praktyki już zawarte w gotowym produkcie;
łatwość używania – najnowsza aplikacja klienta wizualizacyjnego, wspierająca wielodotyk, powiększanie, grafikę wektorową i inne ułatwienia znane ze świata nowoczesnych urządzeń osobistych,
dla zwiększenia wydajności ich użytkownika;
łatwość posiadania systemu – modularność, inkrementalne tworzenie elementów aplikacji, stuprocentowa pewność użycia elementów z wcześniejszych wersji systemu (już używanych), obniżenie czasu wyłączenia produkcji przy zmianach (nawet do zera
– uaktualnienie „w locie”) – wpływa na radykalne obniżenie TCO
– kosztów posiadania systemu w czasie. 
Tak krytyczny i odpowiedzialny element systemu produkcyjnego jak oprogramowanie systemowe, w przypadku Platformy Systemowej Wonderware 2017, wspiera przedsiębiorstwa w podróży poprzez cyfrową transformację, zmieniając ich działalność w bardziej odpowiedzialny, bezpieczniejszy, szybko dostosowujący się
do wymagań rynku sposób i – co istotne – przyspiesza zwrot z niezbędnych inwestycji w infrastrukturę cyfrową.
Źródło zdjęć i materiału: ASTOR