Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej organizowana jest już od 40 lat. Zapraszamy do udziału w 41 edycji, którą przygotowujemy zgodnie z wieloletnią tradycją i oczekiwaniami jej Uczestników. Historia NSOŚ jest bogata w wydarzenia naukowe, nowe idee i pomysły oraz ich realizacje, a także we współpracę naukowców i przedsiębiorców.

W dobie nowych wyzwań wynikających z realizacji koncepcji „Przemysł 4.0” o sukcesie przedsiębiorstw decydować będą bezcenne wartości niematerialne, a w szczególności zasoby w postaci patentów, zgromadzonej wiedzy, wzorów użytkowych, znaków firmowych i opanowanych technologii, a także unikatowe wyposażenie i zaplanowane inwestycje.

Tematyka 41 edycji Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej obejmować będzie między innymi:

  • podstawy nowych technologii procesów obróbki ściernej;
  • innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy i technologii narzędzi ściernych;
  • monitorowanie i optymalizacje procesów obróbki ściernej i erozyjnej;
  • badanie i ocenę topografii obrobionych powierzchni oraz właściwości fizycznych warstwy wierzchniej;
  • modelowanie procesów i operacji obróbki ściernej;
  • procesy mikronagniatania oraz metody i zastosowania obróbki elektrochemicznej;
  • automatyzacja i robotyzacja procesów obróbki powierzchniowej.

Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej jest już starsza od wielu uczestników. Ma doświadczenie wynikające z dojrzałości i zachowuje ducha młodości. Zaprasza wszystkich, którzy chcą korzystać z jej walorów, wzajemnie z wiedzy i mądrości uczestników.

Organizatorzy, zapraszając do udziału w kolejnej XLI Naukowej Szkole Obróbki Ściernej, zaplanowali wiele inicjatyw ważnych dla naszych środowisk naukowych i będą starać się, aby wszyscy uczestnicy mogli stwierdzić, że wypełniły się ich oczekiwania, że warto było opublikować własne prace i wysłuchać osiągnięć innych.

Organizator: Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej.

Więcej informacji : www.nsos2018.tu.koszalin.pl