Należy oczekiwać dalszego wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw

    Piotr Jurkiewicz, CEO/prezes zarządu w firmie Nextep Technologies:

    W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonała się istotna modernizacja przemysłu – jest to widoczne szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrożenie nowoczesnych linii produkcyjnych, wyposażonych w elektronikę i automatyczne systemy sterowania, znacząco podniosły także efektywność energetyczną produkcji. Część z tych działań zrealizowano z wykorzystaniem środków europejskich. Nie jest to jednak regułą.

    Duża liczba przedsiębiorstw wciąż rozważa wprowadzenie systemów typu MES i SCADA, pozwalających na lepsze zarządzanie produkcją. Systemy te potrzebują rzetelnych danych z różnych obszarów i to właśnie w tym zakresie pożądane będą działania mające na celu wzbogacenie wyżej wymienionych systemów o większą ilość informacji. Bardzo istotną rolę będą tu pełnić parametry zużycia energii na jednostkę produkcji w czasie, pozwalające, przy odpowiedniej korelacji z pozostałymi danymi, na detekcje przekroczeń mocy ponad normę oraz innych anomalii. Takie dane pozwalają na wykrycie awarii, przestojów i biegów jałowych, jak również na optymalne dopasowanie taryfy i mocy zamówionych, przekładających się na wzrost kosztów produkcji. Do tego typu inwestycji przekonuje również dynamiczny rozwój sieci bezprzewodowej transmisji danych, co spowoduje spadek kosztów IoT.

    Obszerne wdrożenia w zakresie Internetu Rzeczy oraz wymiana większej ilości danych pomiarowych stworzy realne możliwości zastosowania zaawansowanej algo-rytmiki i systemów uczących się opartych na AI. Ciężar inwestycji przeniesie się z modernizacji samych układów zasilania i odbiorników o podwyższonej sprawności na rozbudowę systemów wsparcia zarządzania produkcją i wykorzystania zasobów, w tym energii. Zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach wzrośnie też rentowność wdrażania lokalnych systemów wytwarzania energii, co z kolei będzie wymagało ich efektywnego sprzężenia z zapotrzebowaniem na energię. Ocenia się, że ponad 20% małych i średnich przedsiębiorstw w najbliższych latach będzie zatem nie tylko efektywniej wykorzystywało energię, ale też produkowało ją zarówno na potrzeby własne, jak i na sprzedaż.