Możliwości systemów SCADA oraz HMI

Robert Tomasiewicz, prezes zarządu w firmie elPLC
HMI to nie tylko oprogramowanie, ale również urządzenia umożliwiające interakcję człowiek-maszyna, takie jak kontrolki, przyciski i przełączniki. Oprogramowanie HMI stanowi najczęściej element środowiska panelu operatorskiego lub komputera panelowego na danym urządzeniu. Powstaje przeważnie w zintegrowanych środowiskach i odpowiada potrzebom danej maszyny, umożliwiając jej sprawną i intuicyjną obsługę. Oprogramowanie HMI może działać niezależnie od systemów nadrzędnych, tzn. umożliwiać technologom lub operatorom niezbędne ingerencje w działanie pojedynczej maszyny lub pojedynczego procesu.
Natomiast SCADA to już coś więcej niż HMI. System SCADA jest nadrzędnym systemem sterowania, którego najważniejszymi celami są wizualizacja procesu w czasie rzeczywistym oraz możliwość zmiany wartości zadanych czy receptur lub referencji. System SCADA może obejmować wiele stanowisk, z wieloma sterownikami PLC i własnymi interfejsami HMI. Przeważnie wymaga on zastosowania specjalnie do tego przeznaczonego komputera stacjonarnego lub panelowego, z dostateczną wielkością ekranu i pojemnym dyskiem do gromadzenia danych historycznych o zmiennych (Data Log) i alarmach (Alarm Log). Często też systemy SCADA mają elementy służące do raportowania, analizy danych i są przystosowane do pracy z dalszymi warstwami zarządczymi (np. MES). Bardziej należałoby tu porównywać systemy SCADA różnych producentów, ze względu na technikę gromadzenia danych, zdolność do komunikacji z różnymi urządzeniami czy sposób licencjonowania. Ciekawymi odmianami SCADA wydają się być Web SCADA i Cloud SCADA, jednak w mojej opinii w niewielkim stopniu nadają się one dla rozwiązań strategicznych, gdzie wymagane jest wysokie bezpieczeństwo danych.