Mobilna SCADA

    Szymon Tomiczek, Inside Sales Manager w firmie VIX Automation

    Powszechne wykorzystanie systemów wizualizacji i kontroli procesów stworzyło zupełnie nowe możliwości w zakresie mobilnego dostępu do danych w praktycznie dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla operatora pracującego na linii produkcyjnej, ale również kierownika produkcji podglądającego kluczowe parametry wydajności całego zakładu. Coraz częściej dostęp do procesów, a szczególnie do raportów, chce mieć także kadra zarządzająca przedsiębiorstwem (prezesi, dyrektorzy).

    Warto podkreślić, że obecność mobilnej lub webowej aplikacji klienckiej w portfolio producentów systemów SCADA stała się wyznacznikiem ich nowoczesności oraz synonimem przemian zgodnych z ideami Przemysłu 4.0. Jak wynika z naszego doświadczenia, obecność zdalnego dostępu do procesów i danych staje się głównym argumentem decydującym o wyborze konkretnego dostawcy.

    Co istotne, wymagania użytkowników końcowych koncentrują się głównie na otwartości rozwiązania, a dokładniej na bezproblemowym działaniu na różnych platformach systemowych oraz urządzeniach. Warto sięgnąć po rozwiązania oparte na standardzie HTML5, które pozwolą na korzystanie z mobilnej wizualizacji na większości przeglądarek internetowych, bez względu na typ urządzenia, którym dysponujemy. Warto również przyjrzeć się rozwiązaniom gwarantującym dostęp zarówno do danych rzeczywistych, jak i historycznych. Na szczególną uwagę zasługują aplikacje dające możliwość analizy danych z wielu obszarów produkcji, będące swego rodzaju kontenerem parametrów, pozwalającym na dokładne prześledzenie produkcji, np. danej partii produktu.

    Wymagania użytkowników i odbiorców danych są również skierowane w stronę dostępu z poziomu mobilnej aplikacji do wewnętrznych zasobów firmy, np. intranetu, stron wewnętrznych, czy też podglądu np. informacji pogodowych itd. Nie można jednak pominąć klientów, dla których najważniejszy jest czas wdrożenia, a także spójność między systemem wizualizacji a zasobami mobilnymi. W tym przypadku wybierane są rozwiązania udostępniające ekrany systemu SCADA w przeglądarce internetowej w takim samym formacie, skracając tym samym czas wdrożenia. Warto wspomnieć również o systemach udostępniających usługę dostępu do danych, korzystających z platform opartych na chmurze obliczeniowej.