Mniejsze firmy bardziej boją się o bezpieczeństwo danych w chmurze

Prawie co trzeci przedsiębiorca ma wątpliwości, czy rozwiązania chmurowe są bezpieczne. Im mniejsza firma, tym bardziej obawia się o bezpieczeństwo danych. Obawy rosną też wraz ze spadkiem doświadczenia w korzystaniu z tego narzędzia – wynika z raportu „State of the Cloud Report 2016”.
Firmy dostrzegają liczne zalety chmury: aż 37 proc. przedsiębiorców wskazało na szybszy dostęp do zasobów firmowych, a co czwarty dostrzega ograniczenie kosztów. Jednak nadal spore wątpliwości budzi bezpieczeństwo. Według ekspertów Onex Group, to właśnie ten aspekt jest największym wyzwaniem w zakresie rozpowszechnienia rozwiązań chmurowych w Polsce, które teraz używane są w co drugim małym i średnim przedsiębiorstwie.
Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych to aspekt, który nadal wymaga najwięcej pracy, jeżeli chodzi o edukację przedsiębiorców. Nie musimy już nikogo przekonywać, że to rozwiązanie mobilne, podnoszące jakość i wygodę pracy. Przedsiębiorcy doskonale to wiedzą. Natomiast nadal są pełni obaw, czy takie rozwiązanie zapewnia wystarczające bezpieczeństwo zasobów firmy. Warto jednak podkreślić, że obawy te nie są zasadne. Rozwiązania chmurowe, takie jak Office 365, gwarantują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, za który odpowiada dystrybutor rozwiązania – mówi Jakub Hryciuk, dyrektor zarządzający w Onex Group.

Najmniejsze firmy najbardziej obawiają się o bezpieczeństwo

Z raportu „State of the Cloud Report 2016”, zrealizowanego przez firmę RightScale, wynika, że bezpieczeństwo chmury jest wyzwaniem głównie dla firm, które nie mają dużego doświadczenia z tym rozwiązaniem. Zaufanie zdecydowanie rośnie wraz z wydłużeniem stażu korzystania z tego narzędzia. Podczas gdy w firmach, które dopiero zaczynają przygodęz chmurą, aż 35 proc. osób obawia się o bezpieczeństwo przechowywanych danych, to w przedsiębiorstwach o średnim doświadczeniu, ten odsetek spada już do 28 proc. Natomiast w miejscach, gdzie chmura już na dobre zagościła do biznesowego krajobrazu, tylko 17 proc. przedsiębiorców ma obawy dotyczące bezpieczeństwa. Dla najbardziej doświadczonych firm, głównym wyzwaniem jest brak umiejętności wykorzystania wszystkich funkcjonalności chmury. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że brakuje im zasobów i wiedzy niezbędnej, aby w pełni korzystać z narzędzia.
Dlatego tak istotne są szkolenia, na których można się dowiedzieć jak najlepiej wykorzystać narzędzie, za które płacimy, i które ostatecznie ma przyczynić się do jak największego podniesienia efektywności naszej pracy – mówi Tomasz Smirnow, Business Development Manager w Onex Group.

Dużo chmur, jeszcze więcej korzyści

W raporcie „State of the Cloud Report 2016” czytamy, że przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na szybszy dostęp do całej infrastruktury, gdzie przechowywane są dane firmy – taką odpowiedź udzieliła co trzecia osoba. Co czwarty wskazał na ograniczenie kosztów m.in. związanych z brakiem konieczności posiadania rozbudowanej infrastruktury IT. Również dla co czwartej zapytanej osoby ważne są korzyści wynikające z możliwości pracy w dowolnym miejscu na świecie. Co piąty przedsiębiorca natomiast wskazał, że korzystanie z rozwiązań chmurowych przyczyniło się do zwiększenia efektywności pracy działu IT.