Konferencja SolidWorks World 2018

W stronę renesansu przemysłowego

Na początku lutego redakcja „Control Engineering Polska” gościła w Los Angeles na czterodniowej konferencji SolidWorks World 2018, podczas której mogliśmy podpatrzeć najnowsze rozwiązania i technologie, które już wkrótce będą miały wpływ na produkcję, automatykę przemysłową i zarządzanie cyklem życia produktu (ang. Product Life Management – PLM).

Impreza przyciągnęła i zgromadziła wielu użytkowników oprogramowania SolidWorks, produkowanego przez amerykańską firmę SolidWorks Corporation, należącą do francuskiego Dassault Systèmes. Wśród nich znaleźli się reprezentanci firm zajmujących się rzeczywistością wirtualną (VR), projektowaniem wspomaganym komputerowo (CAD), rozszerzoną rzeczywistością (AR) oraz drukiem 3D. Zwłaszcza dla tych ostatnich konferencja była znakomitą okazją do spotkania się z innowatorami i dowiedzenia się więcej o ich pracach nad rozwijaniem swoich produktów.

– Jak możemy Was wspierać w kierunku następnej rewolucji przemysłowej?
– pytał zgromadzonych Gian Pablo Bassi, dyrektor generalny Dassault Systèmes SolidWorks Corp., otwierając konferencję SolidWorks World 2018. Według Bassiego obecna rewolucja przemysłowa jest bardziej „renesansem przemysłowym”, skupionym w większym stopniu na ludziach niż na maszynach. W tym duchu zaprezentowano kilka innowacji z obszaru usług współpracy społecznej (social collaboration services), w tym przede wszyst- kim platformę 3DEXPERIENCE Marketplace firmy Dassault Systèmes, która łączy nabywców i sprzedawców w rozwiązaniu xDesign.

Amazon dla inżynierów

Na konferencji SolidWorks World 2018 Gian Paolo Bassi zaprezentował śmiałą wizję dla swojej firmy macierzystej, Dassault Systèmes, deklarując: – Chcemy stać się Amazonem dla inżynierów. W jaki spo- sób SolidWorks i Dassault Systèmes starają się to zrealizować? Za pomocą swojej własnej platformy online, czyli 3DEXPERIENCE Marketplace.

3DEXPERIENCE Marketplace jest opartą na chmurze platformą handlową, łączącą inżynierów, projektantów i pro- ducentów. Platforma dzieli się na dwa główne segmenty – Make (wytwarzanie) i PartSupply (dostawa) – oferujące odpowiednio produkcję na zamówienie oraz „inteligentne” pozyskiwanie części (intelligent sourcing).

Ideą platformy 3DEXPERIENCE Marketplace jest wsparcie produkcji na zamówienie. Platforma obecnie może pochwalić się 50 firmami wykorzystującymi produkcję cyfrową i posiadającymi ponad 500 maszyn. Dostarcza ona interfejs, który łatwo łączy projektantów i producentów. 3DEXPERIENCE Marketplace PartSupply umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i pobieranie ponad 30 mln komponentów mechanicznych od ponad 600 dostawców. Po znalezieniu odpowiedniego komponentu może być on umieszczony bezpośrednio w programach SolidWorks i CATIA ze zintegrowanego interfejsu Marketplace.

– 3DEXPERIENCE Marketplace trans- formuje łańcuch dostaw w łańcuch war- tości. Jest to pojedyncze, wirtualne przedsiębiorstwo społeczne, będące pionierem w nowym sposobie prowadzenia firm, wprowadzania innowacji i tworzenia wartości w przemyśle – mówi Bernard Charlès, dyrektor generalny Das- sault Systèmes. – Platformy i rynki online już dokonały transformacji usług handlu detalicznego, transportowych i usług hotelarskich. Przygotujcie się – następny jest świat przemysłu – dodaje.

Bernard Charlès w swoim wystąpieniu rozszerzył tezę o renesansie przemysłowym.

– Wczoraj był Przemysł 4.0. Dziś jesteśmy na etapie pełnej cyfryzacji. Jutro będzie świat wytwórców i innowatorów – mówi Charlès. –Musimy wyjść poza cyfryzację poprzez zaangażowanie ludzi.