Jedno nawilżanie powietrza na trzy problemy

Gwarancja jakości, chłodzenie i mniej pyłu:

Zbyt suche powietrze w produkcji skutkuje niekorzystnymi zmianami właściwości materiału, przestojami produkcyjnymi i złym samopoczuciem pracowników – nierzadko z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Elektrostatyka

Zbyt mała wilgotność powietrza zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych, a następnie związanych z tym uszkodzeń elementów i urządzeń. Zapewnienie całorocznej optymalnej wilgotności powietrza to jeden z najbardziej skutecznych środków ochrony elektrostatycznej (ESD). Przy względnej wilgotności powietrza na poziomie 40%–50% przewodność powietrza i powierzchni materiałów jest na tyle podwyższona, że umożliwia bez trudu odprowadzanie ładunków elektrycznych.

Mniej pyłu

W związku z tym, że naładowane elektrostatycznie powierzchnie posiadają do tego podwyższoną zdolność przyciągania pyłu, stała i optymalna wilgotność powietrza pozwala dodatkowo zmniejszyć ilość osadu złożonego z cząsteczek pyłu. Jednocześnie wiązane przez nawilżanie powietrza pyły nie unoszą się tak długo w powietrzu.

Lepsze warunki pracy

Dzięki nawilżaniu powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych poprawiają się również warunki pracy pracowników. Dodatkowo znikają typowe dolegliwości związane ze zbyt suchym powietrzem, wysychanie śluzówki, schorzenia dróg oddechowych i inne dolegliwości.

Pakiet informacyjny: Niższe koszty i wyższa jakość dzięki nawilżaniu powietrza

Zamów bezpłatnie!  https://www.condair-systems.pl/pakiet-info-przemysl

Kontakt:

Condair Systems Sp. z o.o.

Ul. Langiewicza 28/2

70 – 263 Szczecin

Phone: +48 43 841 7030

info@condair-systems.pl

www.condair-systems.pl