Gromadzenie i prezentowanie danych maszyny

Komponent mapp Report może służyć do automatycznego generowania raportów PDF na podstawie dowolnych danych z maszyny.

Generowanie raportów w formacie PDF na podstawie dowolnych danych z maszyny jest prostsze niż kiedykolwiek, dzięki komponentowi mapp Report. Użytkownik wybiera dane, układ oraz projekt zgodnie ze swoimi potrzebami. Dowolnie również może ustalić język i używane jednostki. Komponent mapp Report zbiera wszystkie dane statystyczne maszyny oraz informacje z innych komponentów mapp i przedstawia je w formie raportów w formacie PDF.

Dla wszystkich odbiorców

Opcje układu raportów oferowane przez mapp Report umożliwiają dostosowanie ich do potrzeb różnych użytkowników, na przykład serwisantów lub kierownictwa. Do raportów można również włączać elementy graficzne, takie jak obrazy i tabele. Pliki można zabezpieczać hasłem w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

Automatyczne wysyłanie raportów

Raporty mogą być wysyłane automatycznie pocztą elektroniczną w określonym czasie lub po wystąpieniu określonego zdarzenia. Ponadto raporty można zapisywać na zewnętrznych nośnikach pamięci, takich jak dysk flash USB, lub wysyłać bezpośrednio z urządzenia do drukarek sieciowych.

Źródło: B&R