Firma Mitsubishi Electric przejmie producenta oprogramowania automatyki przemysłowej ICONICS

Firma Mitsubishi Electric Corporation zapowiedziała przejęcie pozostałych udziałów firmy ICONICS, Inc., amerykańskiego producenta oprogramowania, specjalizującego się w systemach automatyki przemysłowej HMI/SCADA, Internecie Rzeczy (IoT), urządzeniach mobilnych, analityce danych i chmurze obliczeniowej. Produkty ICONICS przeznaczone są dla przemysłu produkcyjnego oraz automatyki przemysłowej i budynkowej. Celem obecnego wykupu jest uczynienie ICONICS w 100% filią Grupy Mitsubishi Electric. Korporacja ta dąży do rozszerzenia swojej oferty oprogramowania w celu realizacji własnej koncepcji e-F@ctory, obejmującej przetwarzanie danych na krawędzi sieci, poprzez połączenie możliwości rozwoju oprogramowania firmy ICONICS z technologią automatyki fabrycznej Mitsubishi Electric.

Wykup podlega zatwierdzeniu urzędowemu oraz innym zwyczajowo przyjętym warunkom finalizacji. Oczekuje się, że będzie to miało miejsce w roku podatkowym Mitsubishi Electric, kończącym się w marcu 2020 r.

Oprogramowanie interfejsów operatorskich (HMI) / informatycznych systemów nadzorujących proces produkcji (SCADA) jest wykorzystywane razem z np. programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC), programowalnymi sterownikami automatyki (PAC) lub innymi produktami z branży automatyki, w celu np. wizualizacji, monitorowania i zbierania danych z zakładów produkcyjnych.

e-F@ctory jest zintegrowaną koncepcją opartą na automatyce fabrycznej (FA) oraz technologiach informatycznych, która pomaga zmniejszać całkowite koszty opracowywania, wytwarzania i utrzymywania produktów.

Firma Mitsubishi Electric poprzez ten zakup dąży do wzmocnienia swoich możliwości rozwoju poprzez zintegrowanie umiejętności, doświadczenia oraz technologii firmy ICONICS do tworzenia oprogramowania umożliwiającego realizację koncepcji e-F@ctory. W dalszej kolejności firma Mitsubishi Electric będzie dostarczała różne typy oprogramowania, spełniające potrzeby wykorzystania danych w różnych gałęziach przemysłu produkcyjnego i w ten sposób pomagające zwiększyć wydajność produkcji oraz jakość wyrobów.


Źródło: Mitsubishi Electric