ET-485 – konwerter interfejsów firmy Novatek-Electro

Obecnie jednym z najbardziej aktualnych problemów w zakresie systemów łączności  jest problem kompatybilności różnych typów urządzeń. Przecież istnieje ogromna ilość urządzeń o różnym przeznaczeniu, pracujących w różnych standardach komunikacji.

Rozwiązaniem tego problemu jest konwerter interfejsów firmy Novatek-Electro ET-485. Służy on do podłączenia urządzeń wyposażonych w interfejs RS-485 do portu szeregowego komputera w celu transmisji danych w warunkach zakłóceń elektromagnetycznych i na duże odległości.

Przeznaczenie

Urządzenie mikroprocesorowe ET-485 przeznaczone jest do wymiany danych pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci Ethernet a urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-485, tworzącymi sieć Modbus.

Podstawowym zadaniem konwertera jest konwersja danych w celu umożliwienia ich pomyślnego odebrania i deszyfrowania przez urządzenie, działające w oparciu o inny protokół.

ET-485 ma kilka trybów komunikacji:

 • tryb nadrzędny RS-485;

urządzenie przekierowuje zapytania Modbus’owe od klientów, znajdujących się w sieci  Ethernet, do urządzeń w sieci Modbus i odsyła klientom odpowiedzi od urządzeń.

 • tryb przekierowania zapytań na zdalny serwer;

ET-485 podtrzymuje połączenie z serwerem Modbus TCP w sieci Ethernet oraz dodatkowo  wysyła zapytania klientów na ten serwer.

 • tryb podrzędny RS-485;

konwerter dodatkowo przyjmuje zapytania od klienta Modbus za pomocą RS-485 w sieci Modbus.

Konwertery interfejsów ET-485 mogą być także używane jako przedłużacze, dzięki czemu można znacząco zwiększyć odległość, na którą może być przesyłana informacja.

Cechy charakterystyczne

Podstawową zaletą ET-485 z pewnością jest elastyczna adresacja w sieci Ethernet, a mianowicie możliwość wyboru statycznego lub dynamicznego adresu IP.

W ET-485 także przewidziane są:

 • różne tryby wymiany poprzez sieć Modbus;
 • szeroki zakres prędkości transmisji, ustawiane opóźnienie;
 • przekierowywanie zapytań niestandardowych;
 • możliwość aktualizacji wbudowanego oprogramowania;

A dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii ochrony dostępu już możemy nie martwić się, że nasze hasło zostanie podpatrzone lub przechwycone.

Kolejną cechą wyróżniającą ET-485 jest 32-bitowy procesor RISC z architekturą ARM, dokonujący trasowanie danych pomiędzy siecią Modbus a siecią Ethernet. Ten procesor umożliwia wykonywanie operacji na strumieniach danych o dużej szybkości. Ponadto konwerter ET-485 może zapewnić komunikację między urządzeniami MODBUS od różnych producentów a systemami monitoringu w chmurze.

W skład zestawu kontrolera wchodzi przestrzeń serwerowa na serwerze w chmurze Overvis (ocp.overvis.com). Dzięki temu ET-485, praktycznie „po wyjęciu z pudełka”, zapewnia  możliwość monitorowania i kontroli urządzeń przemysłowych.

Wygląd zewnętrzny i schemat podłączenia

Na panelu przednim ЕТ-485 znajdują się 4 diody LED informujące o różnych stanach pracy urządzenia:

 • Dioda „Zasilanie” świeci się sygnalizując obecność napięcia zasilania
 • Dioda „Błąd” sygnalizuje błędy
 • Dioda RS-485 świeci się podczas oczekiwania na odpowiedź od urządzenia w sieci Modbus; miga podczas wymiany poprzez sieć Modbus.
 • Dioda „Ethernet świeci się podczas połączenia z siecią Ethernet; miga podczas wymiany poprzez sieć Ethernet.

Na obudowie urządzenia znajduje się także przycisk kasowania „R”, który służy do restartu konwertera lub do przywracania parametrów do ustawień fabrycznych. ET-485 wyposażony jest w gniazdo do podłączenia kabla Ethernet. Konwerter interfejsu można zamontować na standardowej szynie DIN 35 mm.

Schemat podłączenia

Konwerter należy podłączać zgodnie z przedstawionym poniżej schematem:

Należy także pamiętać, że producent zaleca zainstalowanie w obwodzie zasilającym ET-485 bezpieczników F1 i F2 (wkładek topikowych) lub ich odpowiedników o prądzie do 1 A. Pozwoli to poprawić właściwości eksploatacyjne urządzenia.

Wnioski

Konwerter interfejsów ET-485 to nowoczesny i skuteczny sposób na rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego w warunkach braku jednego standardu.


Autor: Bożena Hubycz