Energia z biogazu

Introl zrealizował kolejne wdrożenie. 22 stycznia na terenie oczyszczalni ścieków "Warta" SA w Częstochowie oddano oficjalnie do użytku nowoczesny silnik firmy Jenbacher, opalany biogazem.

Introl odpowiadał za generalne wykonawstwo inwestycji: montaż, rozruch i uruchomienie urządzenia.

Oprócz produkcji energii elektrycznej, zapewniającej 50 procent zapotrzebowania energetycznego "Warty", urządzenie wytwarza jednocześnie energię cieplną, zaspokajając do 70 procent potrzeb zakładu. Wykorzystanie Jenbachera w perspektywie czterech lat pozwoli na oszczędności sięgające miliona złotych rocznie oraz zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni w razie awarii zewnętrznej sieci energetycznej. Ekologiczna energia powstająca na bazie biogazu umożliwi znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w skali czterech tysięcy ton CO2 rocznie.

Silnik wyposażony jest w dwustopniowy system bezpieczeństwa (czujniki stężenia gazu i pomiaru temperatury) oraz elektroniczny system sterowania.

Wyprodukowanie zielonej energii, mniej spalin emitowanych do atmosfery, zakończenie zakupów oleju opałowego, zwiększone bezpieczeństwo sanitacyjne to ewidentne korzyści dla firmy, jak i środowiska – podsumował prezes "Warty" Edward Sokołowski.

– Instalacja Jenbachera jest efektem wygrania w marcu 2008 międzynarodowego przetargu nieograniczonego pn. "Montaż i uruchomienie silnika z generatorem synchronicznym" przez naszą firmę. Inwestycję w wysokości 3,480.000 złotych realizowaliśmy w okresie od maja do grudnia 2008 roku. Koszt samego silnika wyniósł 2.250.000 złotych. Odpowiadaliśmy za prace wykonawcze, montaż, umowy z podwykonawcami, ostateczne sprawdzenie instalacji oraz rozruch. Ostateczne prace rozruchowe trwały dwa tygodnie, do 27 grudnia ubiegłego roku. Silnik , który zamontowaliśmy, jest zmodyfikowanym dieslem wyposażonym w nowoczesny katalizator. Dzięki jego pracy zostanie drastycznie zmniejszona emisja metanu. Oczyszczalnia zredukuje w ten sposób zapasy tego szkodliwego gazu. Zamiast spalania w zwykły, tradycyjny sposób metan zostanie przetworzony na paliwo dla silnika. – mówi Błażej Siedlecki, kierownik robót Spółki Introl SA.

Stopniowe zwiększanie wykorzystania biogazu dla ekologicznej produkcji energii elektrycznej i cieplnej może stanowić znaczący wkład naszego kraju w rozwijanie europejskiej polityki zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, jak i ochrony przyrody.

Do tej pory instalacje automatyki dla oczyszczalni ścieków Introl realizował m.in. w Wiśle, Żorach, Krynicy Morskiej i Rydułtowach.
Źródło: www.introlsa.pl