Czy SCADA-MES może działać w chmurze?

    Tomasz Czernecki, dyrektor handlowy w firmie Aplixcom Solutions

    System SCADA-MES stanowi dzisiaj jedno z podstawowych narzędzi jednocześnie optymalizujących i monitorujących procesy produkcyjne dynamicznie rozwijających się organizacji. Lata doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań typu SCADA bazują na nieustannym dialogu pomiędzy twórcami oprogramowania a klientami. Naturalnym krokiem w ewolucji SCADY jest zwiększanie elastyczności i integralności, tak by stanowiła proste a zarazem kompletne narzędzie wspierające firmy operacyjnie oraz biznesowo.

    Podążając za ogólnoświatowymi tendencjami oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadr zarządzających, SCADA-MES migruje do chmury. Wykorzystywanie chmury jako narzędzia biznesowego staje się niezaprzeczalnie standardem umożliwiającym wymianę danych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie. Ten niezwykle istotny krok w rozwoju automatyki dedykowany jest przede wszystkim firmom posiadającym wiele zakładów produkcyjnych, chcącym zintegrować poszczególne działy przy jednoczesnej minimalizacji strat zasobów.

    Korzystanie z chmury wydaje się tym bardziej korzystne w przypadku koniecznych migracji pomiędzy starym a nowym sprzętem, które potrafią być bardzo problematyczne. SCADA-MES w chmurze stanowi również wygodne rozwiązanie dla nowo powstających organizacji, które już na wstępie nie muszą ograniczać się do korzystania z zamkniętych środowisk programistycznych.