Czwarta rewolucja przemysłowa zmienia produkcję

    Natasza Rabsztyn-Piekarska, Marketing Manager w firmie iPCC

    Zarządzanie produkcją to kierowanie procesami produkcyjnymi w taki sposób, aby wytwarzane wyroby były zgodne ze specyfikacją, powstały w zakładanym terminie, w ustalonej ilości i najlepiej przy zaangażowaniu minimalnych kosztów. Jednakże w dzisiejszym rozwijającym się z zawrotną prędkością świecie nie wystarczy już angażowanie popularnych technik zarządzania (np. Lean Manufacturing, Kanban, Benchmarking, MRP) czy systemów, które wspomagają te metody w praktyce w fabryce.

    Aby być na przedzie wyścigu konkurentów i zdobywać udziały w rynku, należy przyjąć i ujarzmić zmianę. Jak? Odpowiedzią jest Przemysł 4.0 – czwarta rewolucja zmieniająca produkcję przez umożliwienie wytwórcom wykorzystania zaawansowanych możliwości produkcyjnych i technologii informatycznej w całym cyklu życia produktu, w integracji z zasobami ludzkimi, materiałowymi i maszynowymi. W rezultacie producenci zyskują lepszą widoczność operacji, znaczące oszczędności kosztów, szybsze czasy produkcji i możliwość zapewnienia lepszego wsparcia klientowi.

    10 najważniejszych trendów w ramach Przemysłu 4.0, które odzwierciedlają to, w jaki sposób producenci planują osiągnąć wzrost przychodów, wprowadzić usprawnienia operacyjne, transformację cyfrową oraz nowe produkty i usługi w 2019 roku, to: IoT (Internet Rzeczy), predykcyjne utrzymanie, zmiana modelu B2B na B2B2C, optymalizacja łańcucha dostaw, systemy ERP, lepszy wgląd w Big Data, AR i VR, druk 3D, powrót do lokalnej produkcji oraz zastępowanie pracowników robotyką (źródło: Hitachi Solutions).

    Przy tak zmieniającej się rzeczywistości i nowych możliwościach technologicznych rozwój systemów zarządzania produkcją również musi nadążyć za szybkimi zmianami. Ponieważ żaden z systemów, nawet najbardziej rozbudowanych, nie będzie w stanie sprostać wyzwaniom nowych technik w oderwaniu od pozostałych zaawansowanych technologii, coraz większe znaczenie będą mieć platformy integracyjne umożliwiające komunikację i współpracę wielu niezależnie rozwijanych rozwiązań cyfrowych.