Cztery trendy rozwojowe w zarządzaniu VFD

Źródło: AutomationDirect

Zapotrzebowanie na skuteczne sterowanie silnikami, wynikające z rosnących cen energii oraz trendu ku poprawie wydajności energetycznej maszyn, zaowocowało rosnącym zapotrzebowaniem na napędy o regulowanej częstotliwości (VFD).

Szacuje się, że w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi wzrost na rynku napędów o 5,94% (CAGR), nic dziwnego zatem, że producenci inwestują w rozwój technologiczny napędów VFD. Ostatnie osiągnięcia w oprogramowaniu oraz sprzęcie VFD pozwalają na uporanie się z problemami będącymi od lat solą w oku producentów oryginalnego oprogramowania (OEM), integratorów i wytwórców systemów, pozwalając zespołom konstrukcyjnym na realizację większej ilości zadań w krótszym czasie – w sposób prosty i przy mniejszym udziale zasobów.

  1. Diagnostyka bezprzewodowa

Diagnostyka bezprzewodowa wykorzystująca technologie Wi-Fi, Bluetooth i inne to przyszłość VFD. W typowym zakładzie o ograniczonym dostępie do napędu znajdującego się w zamkniętej obudowie, inżynierowie mogą łączyć się zdalnie bezpośrednio z systemem za pośrednictwem sygnałów bezprzewodowych modułów wbudowanych w napęd. Oprogramowanie online umożliwia im podgląd i diagnostykę problemów, zasadniczo bez dotykania napędu ani jego obudowy.

2. Elastyczna integracja

Napędy VFD z elastyczną integracją umożliwiają inżynierom łatwiejsze rozwiązanie problemów aplikacyjnych maszyny i podłączenie się do dowolnego logicznego sterownika programowalnego (PLC) wyższego poziomu. W przypadku sprzedaży maszyny przez producentów OEM klientowi krajowemu lub zagranicznemu regionalne trendy odnośnie preferencji wyboru sterowników PLC nie stanowią już przeszkody w integracji sprzętu. Producent OEM może wybrać napęd z wieloma opcjami komunikacji, rozwiązać kwestie aplikacyjne maszyny i wybrać opcję dopasowaną do sterownika wyższego poziomu dla danego klienta. Napędy VFD specjalnie przystosowane do elastycznej integracji składają się z pojedynczego falownika podstawowego z modułami sterowania lub pracy sieciowej, które można wybierać dowolnie.

Skalowalne funkcje oraz prostota użycia to cele konstrukcyjne nowoczesnych falowników, które mogą być stosowane np. w pompach, wentylatorach, przenośnikach, formierkach, zwijarkach, napędach pojazdów oraz napędach narzędzi i podnośników. Źródło: Lenze Americas

3. Pamięć modułowa

Czasy, kiedy technik zmuszony był korzystać z klawiatury w celu zaprogramowania zastępczego VFD, dawno minęły. Niedługo również konieczność użycia komputera lub nawet pamięci USB w celu przeniesienia konfiguracji na napęd zastępczy przejdzie do przeszłości. Obecnie, dzięki wymiennym i modułowym napędom wyposażonym w pamięć nieulotną, możliwa jest szybka i łatwa konserwacja. Napędy takie eliminują konieczność podłączania dodatkowego sprzętu. W przypadku awarii komponentu jego wymiana polega po prostu na wyjęciu modułu pamięci ze starego napędu i umieszeniu go w nowym.

4. Przeglądy techniczne

Producenci gromadzą obszerne zbiory danych generowanych przez maszyny i wprowadzają je do analityki biznesowej przedsiębiorstw, umożliwiającej wykonywanie przeglądów technicznych. Internet Rzeczy (IoT), światowy trend we wszystkich gałęziach przemysłu, wywiera wpływ także na napędy VFD, przyspieszając i upraszczając przepływ informacji z maszyny do technika i z powrotem. W ten sposób producenci mogą dokonywać zmian w dowolnych obszarach – od maszyn po działy IT – dla ułatwienia gromadzenia, analizy i zastosowania danych napędów. W zakresie sprzętu dokonuje się systematyczne przejście z połączeń szeregowych na rzecz Ethernetu jako sieci pierwszego wyboru. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że działy IT posiadają wiedzę na temat przełączników, koncentratorów i routerów Ethernet, co pozwala na bardziej płynną integrację w celu przesyłu danych.

Złożone strategie komunikacyjne wymagają nowoczesnych napędów VFD, by móc generować raporty w zakresie zliczania i ustalania cyklu żywotności, tempa produkcji, przestojów, awarii zasilania itp., dla ułatwienia podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.


Joel Kahn jest kierownikiem produktu w dziale falowników w firmie Lenze
Americas