Cena nie zawsze jest najważniejsza

    Krzysztof Boguszewski, zastępca kierownika działu automatyki w firmie Maritex

    Rynek HMI/SCADA jest bardzo szeroki. Liczba aplikacji i różnorodność projektów stwarza miejsce dla wielu dostawców, którzy są w stanie konkurować na rynku ceną albo zakresem oferowanych rozwiązań. Większość producentów urządzeń HMI/SCADA proponuje standardowy portfel paneli, które sprawdzą się w typowych zastosowaniach automatyki przemysłowej. Do tej oferty zwykle dodawane są specjalistyczne rozwiązania, odpowiadające eksperckiej wiedzy konstruktorów danego producenta. Bardzo rzadko zdarza się, że portfolio to obejmuje wszystkie możliwe zakresy zastosowań dedykowanych, tj. w strefach zagrożonych wybuchem, na pokładach pojazdów, w warunkach zawilgocenia itp. W związku z tym na rynku wciąż jest dużo miejsca dla dostawców oferujących specjalizowane systemy dla odbiorców w przemyśle petrochemicznym, chemicznym czy spożywczym.

    Klienci w trakcie zakupów zwracają zwykle uwagę na kilka kryteriów i nie zawsze cena decyduje o wyborze konkretnego urządzenia. Są projekty, gdzie oprócz konkurencyjnej wyceny ważny jest design panelu, możliwość rozbudowy o moduły komunikacyjne (m.in. Wi-Fi, LTE), możliwość elastycznej konfiguracji interfejsu We/Wy czy czas dostawy.

    W dobie rozwoju IIoT najistotniejszym kryterium wydaje się możliwość komunikacji panelu HMI/SCADA z systemem bazodanowym użytkownika, jednak przy doborze sprzętu należy również zwrócić uwagę na materiał wykonania obudowy panelu w przypadku zastosowania modułu RFID, klasę szczelności obudowy panelu w przypadku pracy systemu HMI/SCADA w warunkach zawilgocenia lub narażenia na zachlapania czy nadmiarowość interfejsów komunikacyjnych na wypadek konieczności rozbudowy systemu o nowe elementy.