Polski rynek przemysłowych systemów bezprzewodowych

Rynek przemysłowych systemów bezprzewodowych w Polsce wciąż się rozwija. W zakładach najczęściej stosuje się technologię WiFi, najrzadziej – Bluetooth. Prawie połowa użytkowników ocenia poziom wsparcia technicznego ze strony dostawców jako średniej jakości. Ankietowani uważają również, że powinna zostać zmniejszona cena systemów bezprzewodowych.

Przenośne urządzenia pomiarowe

Złożoność procesów produkcyjnych wymaga zbierania i analizowania coraz większej ilości danych procesowych. Obecnie na polskim rynku dostępna jest szeroka oferta przenośnych urządzeń pomiarowych. Najczęściej mierzonymi...

Raport: Systemy wspomagające zarządzanie produkcją

Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy sięgają po systemy wspierające zarządzanie produkcją, które z powodzeniem wspomagają procesy realizowane w zakładzie – począwszy od planowania produkcji, harmonogramowania i obliczania zapotrzebowania...

Standardy sieciowe w systemach automatyki przemysłowej – stan obecny i perspektywa rozwoju

We współczesnych zakładach przemysłowych i produkcyjnych wykorzystywane są różnego typu układy i systemy automatyki, służące przede wszystkim trzem celom:

  • usprawnieniu realizacji procesu przemysłowego, produkcyjnego,
  • wprowadzeniu monitoringu tych procesów – utrzymanie ruchu,
  • usprawnieniu zarządzania aktywami przedsiębiorstwa.

Systemy gromadzenia danych znajdują szerokie zastosowanie

Zebranie danych wysokiej jakości ułatwia użytkownikom w przemyśle zoptymalizować procesy, utrzymać i/lub podnieść jakość produktu, zapewnić bezpieczeństwo pracy i zgodność z zasadami ochrony środowiska, skrócić czas usuwania awarii i poprawić ogólną produktywność.

Polski rynek urządzeń do pomiaru poziomu

Najczęściej nabywanymi od dostawców i najczęściej instalowanymi u użytkowników są mierniki/sygnalizatory radarowe. W 61% zakładów widoczna jest tendencja do wymiany rozwiązań mechanicznych na elektroniczne w systemach pomiarowych poziomu. Według dostawców przy wyborze urządzeń najistotniejsza jest niezawodność, a najrzadziej brana pod uwagę jest rada sprzedawcy. Użytkownicy przy zakupie urządzeń do pomiaru poziomu najczęściej zwracają uwagę na niezawodność nabywanego produktu.

Raport: Sieci komunikacyjne w przemyśle

Stosowanie rozwiązań wykorzystujących sieci komunikacyjne jest odpowiedzią na coraz większą automatyzację przemysłu oraz złożoność procesów produkcyjnych. Obecnie trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie zakładów przemysłowych...

Sterowniki programowalne – wczoraj i dziś

Na Państwa ręce przekazujemy wyniki badania opinii blisko stu użytkowników sterowników programowalnych z całej Polski. Ankieta została rozesłana przez redakcję Control Engineering Polska w połowie marca bieżącego roku, wśród prenumeratorów czasopisma.

Raport: polski rynek RFID

Spadek cen sprzętu, wprowadzenie jednego standardu obowiązującego na całym świecie oraz zwiększenie zasięgu fal radiowych to czynniki, które zdecydują o wejściu technologii RFID na rynek masowy. Tak wynika z ankiety Control Engineering Polska, przeprowadzonej w czerwcu wśród producentów i dystrybutorów RFID, a także inżynierów z zakładów przemysłowych.

Bezpieczeństwo maszyn – raport z rynku polskiego

Bezpieczeństwo maszyn jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów automatyki przemysłowej. Nowoczesne i zoptymalizowane strategie zapewnienia bezpieczeństwa są obecnie koniecznością. Coraz częściej bywa wbudowaną funkcjonalnością maszyny.