Technologia „uwalniająca robota z klatki” coraz bardziej popularna…

Robert Jastrzębski, Robotics Sales Manager w firmie FlexLink: "Od kilku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój technologii robotów współpracujących (collaborative robots), które umożliwiają pracę w bliskim otoczeniu człowieka bez zastosowania dodatkowych osłon bezpieczeństwa. Wprowadzenie tej technologii zachwiało ład panujący na rynku robotów przemysłowych, ale nie tylko. Pociągnęło to za sobą konieczność zmian dotychczasowych standardów i norm bezpieczeństwa obowiązujących w robotyce przemysłowej, precyzując wymagania stawiane w tym względzie aplikacjom projektowanym w oparciu o roboty współpracujące."

Najlepsi w zarządzaniu największym kapitałem firmy

Wzorcowe zarządzanie zasobami ludzkimi oraz znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu i kraju – to główne przesłanki wyboru TOP 10 Pracodawców Polski i TOP...

Firma Cognex przedstawia nowy profiler laserowy umożliwiający dokładną weryfikację wymiarów elementu

Nowy profiler laserowy, jak podaje producent, to najbardziej dokładne urządzenie pomiarowe na rynku

Środowisko programowania robotów RobotStudio

Każdy szanujący się producent robotów przemysłowych oferuje współcześnie wysoko zaawansowane środowisko do programowania robotów w trybach offline/online. Warunki te spełnia również pakiet RobotStudio. Kontynuujemy rozpoczęty w poprzednim numerze cykl poświęcony podstawom programowania robotów, z uwzględnieniem środowisk wirtualnych.

KUKA: o bezpieczeństwie wiemy wszystko

Przedstawiciele światowego potentata robotycznego KUKA gościli na Konferencji Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych 2016 w Kielcach.

Fabryka cyfrowa, czyli nowe możliwości

Fabryka 4.0 łączy istniejącą technologię produkcji z inteligentną technologią sieciowych systemów komunikacji i przetwarzania danych. Wykorzystane w niej systemy cyberfizyczne monitorują procesy fizyczne, tworzą swego rodzaju wirtualną...

Safety-Hub

Bezpieczeństwo poprzez interfejs IO-Link. Aby zmaksymalizować efektywność integracji systemów bezpieczeństwa opracowaliśmy Balluff Safety Hub. Jest to pierwsze na świecie zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa wykorzystujące interfejs IO-Link. Wykorzystanie...

Universal Robots wprowadza na rynek UR3 – elastycznego, lekkiego robota do współpracy z...

Duńska firma, będąca pionierem w produkcji robotów współpracujących stworzyła nowego, jeszcze mniejszego robota przeznaczonego do lekkich zadań na zautomatyzowanych stanowiskach montażowych. Roboty UR3 będę...

Rozwiązywanie problemów jakościowych z automatu

Kontrola jakości wyrobów podczas ich wytwarzania to jedno z kluczowych zagadnień pojawiających się w nowoczesnych systemach produkcyjnych.  Kontrola operacyjna połączona z ciągłością pracy technologicznej –...

Co miało znaczenie kiedyś, a co ma dziś…

Jacek Stec, dyrektor sprzedaży Systems & Reliabity Solutions w firmie Emerson Process Management: "W początkowym okresie rozwoju HMI/SCADA/DCS niezwykle istotne były takie elementy systemu, jak: szata graficzna i jakość prezentowanych obrazów, szybkość odświeżania informacji na ekranach stacji operatorskich, łatwość użytkowania narzędzi inżynierskich. Systemy różnych producentów znacznie różniły się w tym względzie i dlatego rozmowa z potencjalnym użytkownikiem sprowadzała się do uwiarygodnienia prezentowanych parametrów technicznych."