Sedlak & Sedlak: Raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych

Firma Sedlak & Sedlak już po raz czternasty przystąpiła do prac nad raportem płacowym dla stanowisk produkcyjnych. Badanie dotyczyć będzie 155 stanowisk z 8 pionów: (naczelne kierownictwo, kierownictwo i nadzór produkcji, produkcja, utrzymanie ruchu, badania i rozwój, jakość, ochrona środowiska i BHP oraz zakupy i logistyka). Raport będzie obejmował okres od czerwca 2010 do maja 2011. Uczestnicy badania otrzymają wyniki na początku września 2011 roku. Termin nadsyłania danych mija 15 lipca 2011.

Technologia RFID – w Polsce i na świecie

Pomimo istnienia wielu standardów technologii radiowej identyfikacji – RFID, wciąż nie można jej stosować równie łatwo, jak urządzeń typu plug-and-play.

Polski rynek sterowników PLC

Rośnie sprzedaż średniej wielkości sterowników PLC, wśród protokołów komunikacyjnych prym wiedzie Ethernet, a swoich zwolenników zaczęła zyskiwać komunikacja bezprzewodowa – to główne wnioski płynące z najnowszego raportu Control Engineering Polska dotyczącego polskiego rynku sterowników. Wśród najczęściej wybieranych dostawców nadal pozostaje Siemens.

IEO sprawdzi sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce

Od kilku lat Instytut Energetyki Odnawialnej jako jedyna jednostka w Polsce prowadzi rejestr sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce. Dane przekazuje do Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej Cieplnej (ESTIF), GUS, Komisji Europejskiej (min. w ramach międzynarodowego konsorcjum EuObserver, które prowadzi statystykę wszystkich odnawialnych źródeł energii w krajach UE) oraz w postaci raportów do Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska i innych instytucji rządowych.

NI prezentuje rozwiązanie umożliwiające testy systemu ADAS współpracującego z radarami 76-81 GHz

Najnowsze rozwiązanie oparte o wektorowy transceiver sygnałów dostarcza producentom samochodów niezawodny oraz elastyczny system umożliwiający testy pojazdów autonomicznych.

Wpływ Internetu Rzeczy na centrum danych

Aby nadążyć za rozwojem technologii Internetu Rzeczy, potrzebne są zarówno ogromne zdolności obliczeniowe, jak i duża przestrzeń dyskowa na dane.

Sztuczna inteligencja i jej wpływ na widzenie maszynowe

Obecnie kilka firm pracuje nad rozwiązaniami sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) dla przemysłowych systemów wizyjnych, które pozwolą na to, aby maszyny wyposażone w AI myślały w sposób bardziej zbliżony do ludzi poprzez wykorzystanie technik głębokiego uczenia (ang. deep learning) oraz innych funkcji, które ludzie wykorzystują do rozwijania swoich mózgów.

Odnawialne źródła energii – przegląd systemów szkoleniowych

Trend ten potęgują rosnące oczekiwania w zakresie szkoleń i pod­noszenia kwalifikacji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, fir­ma Lucas-Nülle opracowała odpowied­nie systemy szkoleniowe, które pozwala­ją nadążyć...

Problemy w funkcjonowaniu europejskich rynków energii

Komisja Europejska odkryła poważne problemy w funkcjonowaniu europejskich rynków energetycznych. Komisja zapowiada akcje przeciwko firmom, biorącym udział w antykonkurencyjnych działaniach.

Rynek automatyki mozolnie pnie się w górę

Według analityków najszybciej rozwijającymi się obszarami automatyki są dziś przetwarzanie brzegowe, przetwarzanie w chmurze, analiza danych, uczenie maszynowe i bezpieczeństwo sieci przemysłowych. Inne segmenty...