Badanie rynku: Brak współpracy w ramach łańcucha wartości dodanych zmniejsza obroty niemieckich firm

W badaniu zleconym przez Dassault Systèmes, IDC analizuje inicjatywy Przemysłu 4.0 oraz przedstawia zalecenia dla niemieckich firm

Systemy Automatyki Procesów Przemysłowych o bogatych, ale nie w pełni wykorzystywanych możliwościach

Funkcje i możliwości zarówno nowych, jak i starych Systemów Automatyki Procesów Przemysłowych (SAPP) nadają się do danego zastosowania – twierdzi 72% badanych respondentów. Niestety, 48% ankietowanych wykorzystuje tylko 50–75% dostępnych funkcji i możliwości zainstalowanych systemów, a kolejne 23% mniej niż 50%.
Program Rozwoju Kompetencji Inżyniera 4.0

ASTOR i Nowe Motywacje łączą siły dla Inżyniera 4.0

Obecnie dużo mówi się o największych wyzwaniach, jakie stoją przed ludźmi wobec Przemysłu 4.0. Jak zauważył Klaus Schwab (Word Economic Forum): Stoimy u progu...

Problemy w funkcjonowaniu europejskich rynków energii

Komisja Europejska odkryła poważne problemy w funkcjonowaniu europejskich rynków energetycznych. Komisja zapowiada akcje przeciwko firmom, biorącym udział w antykonkurencyjnych działaniach.

Sedlak & Sedlak: Raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych

Firma Sedlak & Sedlak już po raz czternasty przystąpiła do prac nad raportem płacowym dla stanowisk produkcyjnych. Badanie dotyczyć będzie 155 stanowisk z 8 pionów: (naczelne kierownictwo, kierownictwo i nadzór produkcji, produkcja, utrzymanie ruchu, badania i rozwój, jakość, ochrona środowiska i BHP oraz zakupy i logistyka). Raport będzie obejmował okres od czerwca 2010 do maja 2011. Uczestnicy badania otrzymają wyniki na początku września 2011 roku. Termin nadsyłania danych mija 15 lipca 2011.

Phoenix Contact – CHECKMASTER, czyli jak polubić normę PN-IEC 61204-1-2

Nowoczesne ograniczniki Typ I (dawna klasa B) oraz potwierdzone „Typ I + Typ II” (B+C) produkcji Phoenix Contact oprócz wielu udogodnień, które zapewnia ich konstrukcja, mają cechy umożliwiające bezkolizyjne sprawdzanie ich stanu wprost na obiekcie.

Największe badanie polskiego rynku sterowników PLC

Na początku tego roku przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie. Naszym celem było m.in. wykrycie tendencji pojawiających się na polskim rynku sterowników PLC.

Rośnie potencjał polskich MŚP

W 2016 r. w 59% polskich firm MŚP z sektora przemysłowego wdrożono innowację. Przedsiębiorstwa te mają zdecydowanie rodzimy charakter, tworzone są i zarządzane przez...

Raport: Branża napędów elektrycznych wciąż dynamiczna i rozwojowa

Jaka jest sytuacja na rynku napędów elektrycznych? Jakie funkcje i własności napędów są istotne dla użytkowników oraz dostawców takich napędów? Te pytania legły u podstaw ankiety przeprowadzonej ostatnio przez naszą redakcję wśród czytelników–użytkowników i dostawców układów napędowych.

PROinżynier – młodzi inżynierowie wybierają Polskę

Polscy adepci szkół technicznych chętnie zostaną w Polsce, o ile pracodawcy zaoferują im satysfakcjonujące warunki pracy. Oznacza to w pierwszej kolejności stworzenie odpowiednich możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.