Asix – wygoda i efektywność w projektowaniu i użytkowaniu systemów SCADA

Asix jako pakiet programowy klasy HMI/SCADA/MES umożliwia realizację komputerowych systemów wizualizacji, nadzoru i sterowania procesów przemysłowych. Koncentruje on wieloletnie doświadczenie firmy ASKOM a sukcesywnie rozwijany i kształtowany przy bliskiej współpracy z praktykami stał się wysoce zaawansowanym narzędziem.

Podstawowe wyróżniki pakietu Asix.Evo to:

 • Skalowalna grafika dla diagramów okienkowych i Webowych
 • Pełne SCADA w przeglądarce internetowej, bez potrzeby konwersji
 • Portal informacji produkcyjnej na tabletach i smartfonach
 • Wydajny Historian dla rejestracji procesów i produkcji
 • Moduł archiwizacji zdarzeniowej i obsługi systemów recepturowania AsBase
 • Trendy serii pomiarowych o milisekundowej rozdzielczości
 • Kontrola uprawnień z rejestracją czynności operatorskich
 • Zaawansowane harmonogramowanie akcji operatorskich
 • System powiadamiania o zdarzeniach poprzez e-mail lub SMS
 • Rejestracja czasu pracy i monitoring parametrów urządzeń
 • Możliwość rozbudowy aplikacji w oparciu o języki C# oraz Visual Basic .NET, w szczególności tworzenie własnych obiektów wizualizacyjnych
 • Swobodne raportowanie w oparciu o MS Reporting Services
 • Realizacja walidacji systemów zgodnie z wymaganiami FDA 21 CRF 11 / GAMP4
 • Bez barier językowych: Unicode otwiera drogę do projektów w dowolnym języku
 • Narzędzie dla wielowymiarowej analizy alarmów historycznych wg EEMUA
 • Wielostanowiskowa redundancja stacji operatorskich
 • Zintegrowana stacja inżynierska w każdej licencji
 • Ponad 100 drajwerów komunikacyjnych do zbierania danych
 • Ponad 6500 sprzedanych licencji , które zweryfikowały skuteczność systemu
 • Do dyspozycji ponad 50 autoryzowanych firm integratorskich przeszkolonych w realizacji projektów.

Asix doskonale spełnia wymagania zarówno prostych aplikacji dla pojedynczych stanowisk komputerowych jak i bardzo złożonych, wieloterminalowych systemów pozwalających obsłużyć całe przedsiębiorstwo produkcyjne w jednym zintegrowanym środowisku. Skalowalność licencji zapewnia racjonalizację kosztów ponoszonych przez użytkowników, z otwartą możliwością stopniowej rozbudowy systemu.

Asix jest przygotowany – bez ponoszenia dodatkowych kosztów – na budowanie sprzęgów ze sterownikami praktycznie wszystkich światowych producentów. Siemens, GE, Beckhoff, LG, ABB, Schneider Electric, Omron, Festo, Saia, Mitsubishi, Advantech, Emerson, Wago, Phoenix – to tylko część z nich. Dostępne są także otwarte protokoły komunikacyjne Profibus, Canbus, Modbus RTU, MODBUS TCP oraz sprzęgi wg standardów OPC i DDE.
1 sierpnia 2014 wprowadzona została do sprzedaży najnowsza wersja 8 pakietu Asix zawierająca nową funkcjonalność i możliwości.
Pośród nowości Asix.Evo 8 znalazł się między innymi:

 • system raportów skryptowych – alternatywny w stosunku do systemu opartego o Microsoft Reporting Services system generacji i przeglądania raportów w aplikacjach Asix.Evo
 • moduł harmonogramowania, który pozwala na zaawansowane planowanie automatycznego wykonywania akcji operatorskich
 • narzędzie do graficznej prezentacji danych – AsTrend: zwiększona elastyczność, nowe możliwości oraz liczne ulepszenia
 • rozszerzone wsparcie dla aplikacji Asix.Evo wykorzystujących moduł archiwizacji zdarzeniowej i obsługi receptur AsBase
 • ulepszenia w zakresie budowy aplikacji w technologii Evo

Więcej informacji na stronie www.asix.com.pl