Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Raport: Robotyka przemysłowa w Polsce

-- piątek, 16 grudzień 2016

Polskie firmy coraz częściej inwestują w roboty przemysłowe, których zakres zastosowań zwiększa się nieustannie wraz z rozwojem kluczowych technologii. Robotyzacja rodzimych przedsiębiorstw jest koniecznością, jeżeli chcą one zyskać przewagę konkurencyjną – zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

W niniejszym raporcie przyjrzymy się sytuacji panującej na polskim rynku robotów przemysłowych oraz prognozom na najbliższe lata. Omówimy czynniki napędzające i hamujące rozwój tego segmentu rynku. Przedstawimy korzyści związane z robotyzacją zakładów, a także naświetlimy trendy panujące obecnie w obszarze robotyki przemysłowej.

Polska – rynek wschodzący, ale obiecujący

W opinii Jędrzeja Kowalczyka, prezesa firmy FANUC Polska, rodzimy rynek robotyki przemysłowej jest rynkiem wschodzącym. Z uwagi na to, że są tu obecni dostawcy robotów przemysłowych o międzynarodowej renomie, można powiedzieć, że pod względem dostępu do technologii i wsparcia serwisowego Polska w niczym nie ustępuje innym rynkom europejskim.

Zdaniem Jakuba Steca, Industrial Robots Channel Managera w firmie ABB, polski rynek robotów przemysłowych rozwija się bardzo dynamicznie. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (International Federation of

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (15)

Robotics – IFR) w 2013 r. dostarczono na nasz rynek 692 roboty, w 2014 r. było to już 1267 robotów, a w 2015 r. osiągnięto rekordowe 1795 sztuk. Daje to wzrost w ciągu dwóch lat o ponad 259%. Również bieżący rok zapowiada się rekordowo. Przyczyną takiego rozwoju jest zarówno mała dostępność pracowników, jak i wzrost świadomości wśród klientów odnośnie korzyści, jakie oferują roboty w stosunku do innych rozwiązań.

Najnowszy raport IFR z zadowoleniem przyjmuje m.in. Daniel Friis, dyrektor sprzedaży w firmie Universal Robots. Wyniki tegoż raportu potwierdzają według niego trafność przyjętej przez firmę misji: pokonywania barier i zapewniania dostępu do automatyzacji w obszarach, w których dotychczas uznawano to za zbyt skomplikowane lub kosztowne.

W odczuciu ankietowanych użytkowników obecna sytuacja na polskim rynku robotyki przemysłowej, w porównaniu z ostatnimi 23 latami, jest: dobra (72%), bardzo dobra (15%), zła (11%) lub bardzo zła (2%). Jeśli chodzi o opinię dostawców, 80% oceniło sytuację jako dobrą, a 20% jako złą.

Respondenci uważają, że czynnikami ograniczającymi sprzedaż robotów/manipulatorów przemysłowych są przede wszystkim: obawa przed skomplikowaną obsługą (80%), brak dostatecznej wiedzy o możliwościach tych urządzeń (60%), a także wysoka cena zakupu oraz niedostateczna liczba rodzimych zakładów, w których istnieje potrzeba zastosowania tak zaawansowanych technologii (40%). Ok. 20% dostawców twierdzi, że czynnikiem hamującym sprzedaż robotów/manipulatorów jest konkurencyjność, rozumiana jako niższe nakłady finansowe ponoszone przez zakłady i przedsiębiorstwa przy zatrudnianiu ludzi.

Zgodnie z przewidywaniami 80% ankietowanych dostawców w ciągu najbliższego roku zwiększy się sprzedaż robotów/manipulatorów przemysłowych – głównie na skutek braków kadrowych oraz rosnących kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. W opinii pozostałych respondentów sprzedaż pozostanie bez zmian, przede wszystkim ze względu na niechęć inwestorów, brak wsparcia dla inwestycji ze strony państwa oraz brak świadomości możliwych zysków.

Jak zauważa Krzysztof Kamiński, prezes zarządu firmy ALNEA, polskie firmy boją się robotyzacji. Uważają, że robot jest drogi, skomplikowany, mało elastyczny, a przecież wszystkie te opinie są już dawno nieaktualne. Np. użycie 6-osiowych robotów w produkcji elektroniki (lutowanie, montaże, klejenie, skręcanie) może przynieść wymierne korzyści finansowe inwestorom, nie wspominając o prestiżu, jaki wiąże się z posiadaniem robotów przemysłowych. Programowanie samych robotów uległo znacznemu uproszczeniu – do tego stopnia, że mogą już je wykonywać inżynierowie procesu, a niedługo systemy ewoluują do rozwiązań tabletopodobnych, co sprawi, że nawet operator linii będzie potrafił zmienić program robota. Z kolei ceny tego typu maszyn są już wielokrotnie niższe niż jeszcze dziesięć lat temu. Roboty, szczególnie 6-osiowe i tzw. kolaborujące z człowiekiem, stanowią obecnie najbardziej elastyczne urządzenia dostępne na rynku.

Zdaniem Jędrzeja Kowalczyka, wielu przedsiębiorców nie jest świadomych zalet nowoczesnych technologii, w związku z czym trudno jest im samodzielnie odnaleźć tzw. wąskie gardła produkcji, w których roboty mogłyby odegrać znaczącą rolę. Wyniki badania GUS wskazują, że ok. trzy czwarte przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, które w latach 2012-2014 nie wdrożyły innowacji, jako przyczynę podały brak przekonującego powodu dla ich wprowadzenia. Przedsiębiorstwa, tłumacząc swoją bierność, wskazywały przede wszystkim na brak dobrych pomysłów na innowacje. Pozostałe podmioty rozważały wdrożenie innowacji, ale napotkane bariery okazały się dla nich nie do przejścia. Co czwarte przedsiębiorstwo przemysłowe jako najbardziej znaczącą barierę wskazało brak możliwości finansowania innowacji ze źródeł wewnętrznych przedsiębiorstwa. W efekcie, wskaźnik gęstości robotyzacji wciąż kształtuje się na bardzo niskim poziomie 28 (liczba robotów przypadająca na 10 tys. pracowników przemysłu) – na tle Europy (gdzie średnio wynosi 85) oraz świata (średnio 69, a w najbardziej rozwiniętych technologicznie krajach, takich jak Japonia czy Korea Płd., sięga nawet 530).

Według firmy FANUC Polska przyczyną tego stanu jest to, że w Polsce wciąż brakuje producentów stanowisk zrobotyzowanych, mających odpowiednie doświadczenie i wiedzę pozwalające na to, by skutecznie przekonywać przedsiębiorców do korzyści wynikających z użytkowania takich aplikacji, a co za tym idzie – również do ich wdrażania.

Po co nam robot?

Niewątpliwie robotyzacja to szansa dla przedsiębiorcy na zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku, dzięki podniesieniu jakości i wydajności produkcji, a także – co niezwykle istotne – jej powtarzalności.

Tego zdania jest Paweł Zülsdorff, specjalista ds. mechatroniki w firmie WObit. Uważa on, że roboty przemysłowe umożliwiają bardziej optymalne zarządzanie zatrudnieniem – przeniesienie pracowników do realizacji innych zadań, a wykonywanie czynności prostych, powtarzalnych i uciążliwych pozostawienie układom automatycznym. Zastosowanie np. robotów AGV do transportu wewnętrznego pozwala zlikwidować wąskie gardła, stanowiące dużą przeszkodę dla sprawnej realizacji procesów produkcyjnych. Tego typu urządzenia umożliwiają również podniesienie poziomu bezpieczeństwa – w zastępstwie za człowieka mogą one odbierać i przenosić elementy w strefach zagrożonych wybuchem czy o dużym zapyleniu.

Według ankietowanych użytkowników głównym powodem wpływającym na decyzje o zakupie robotów/manipulatorów przemysłowych jest poprawa jakości i wydajności produkcji (90%), a także jej powtarzalność (69%). Około 40% osób wskazało na większą przewidywalność i możliwość planowania wydajności produkcyjnej zakładu oraz zastąpienie personelu (spowodowane np. brakami kadrowymi). Z kolei ok. 30% za główne powody uznało zmniejszenie kosztów pracy (m.in. redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem personelu i szkoleniem pracowników), ochronę zdrowia pracowników, możliwość pracy w wymagających aplikacjach (np. w przemyśle spożywczym, trudnych lub szkodliwych warunkach środowiskowych) oraz malejące ceny robotów. Ok. 20% respondentów uważa, że zakup robota jest podyktowany rosnącymi pensjami (czytaj: kosztami pracy) pracowników oraz zwiększeniem elastyczności wytwarzania. Zdaniem dostawców najważniejszym powodem zakupu robota jest redukcja kosztów pracy oraz możliwość wykonywania działań w wymagających aplikacjach (80% wskazań).

Jak podkreśla Krzysztof Kamiński, niewątpliwie roboty są urządzeniami bardzo elastycznymi. Ich właściwe użycie i skonfigurowanie może zaowocować wdrożeniem tzw. produkcji one piece flow, czyli tworzeniem nie serii wyrobów, ale pojedynczych sztuk, bez konieczności przezbrajania linii. Ponadto po skończeniu „życia” danego gniazda produkcyjnego robot może zostać wykorzystany do budowy kolejnego. To bardzo opłacalna inwestycja, która może przynosić zyski przez wiele lat.

Czy zakupione do tej pory roboty/manipulatory spełniły pokładane w nich nadzieje? Na to pytanie 71% respondentów odpowiedziało „tak”, zarówno pod względem finansowym (lepsza jakość i wydajność produkcji), jak i technicznym (dokładność, szybkość, mała awaryjność itd.). Pozostali ankietowani stwierdzili: „tylko pod względem technicznym” (21%) oraz „tylko pod względem finansowym” (7%). Jedynie 1% uważa, że nabyte roboty/manipulatory nie sprawdziły się wcale.

Jak podkreśla Jędrzej Kowalczyk, polskie firmy, które wdrożyły u siebie roboty przemysłowe, w zdecydowanej większości przypadków odnotowały wymierne korzyści ekonomiczne. Z analizy ekspertów z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – IBnGR („Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw”, 2015) wynika, że na skutek robotyzacji ponad 83% firm zwiększyło skalę produkcji, 67% zauważyło spadek kosztów produkcji, 54% podniosło rentowność, a 33% badanych firm zaczęło zwiększać sprzedaż za granicą. Większość, bo niemal 80% przedsiębiorców zadeklarowało, że roboty pozwoliły im utrzymać stały poziom zatrudnienia, a w niektórych przypadkach nawet utworzyć w zakładzie dodatkowe miejsca pracy. Jednocześnie 73% z nich, podkreślając, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, już dziś planuje kolejne zakupy robotów.

Przy pytaniu dotyczącym konkurencyjności rynkowej aż 96% firm uczestniczących w badaniu jednoznacznie stwierdziło, że robotyzacja produkcji prowadzi do jej poprawy.


Przeczytaj także

Kolejna Gazela Biznesu dla KUKA Roboter
Niedawno rozstrzygnięty został plebiscyt „Gazele Biznesu“. Wyróżnienie co roku otrzymują najprężniej rozwijające się firmy z wielu sektorów przemysłu. W zestawieniu nie mogło zabraknąć firmy KUKA –... więcej »
Automation Fair 2017
„Naszą strategią jest urzeczywistnienie czwartej rewolucji przemysłowej” deklaruje Blake Moret, prezes Rockwell Automation. Co prawda w oryginale zamiast „Industry 4.0” pada zwrot „The Connected... więcej »
TSN i Ethernet czasu rzeczywistego a przyszłość systemów przemysłowych
Członkowie konsorcjum Avnu wyjaśniają, w jaki sposób komunikacja w czasie rzeczywistym, realizowana przez sieci typu TSN (Time Sensitive Networking) wpłynie pozytywnie na systemy... więcej »
GT85 Polska wprowadza nowe usługi specjalistycznego mycia części produkcyjnych
GT85 Polska, lider dostawców rozwiązań z zakresu technologii mycia przemysłowego w Polsce wprowadza nowe usługi specjalistycznego mycia części produkcyjnych. Bazując na 19-letnim doświadczeniu w... więcej »
Wspomagana robotami linia pakująca działa bardziej wydajnie i ogranicza liczbę pomyłek
Firma Omron dostarcza roboty Delta i systemy wizyjne do inteligentnej linii pakującej owoce papryki Firma Combilo w Waddinxveen (Holandia) specjalizuje się w imporcie, eksporcie, pakowaniu,... więcej »
Polski przemysł: motoryzacja
Przemysł motoryzacyjny w Polsce wciąż notuje doskonałe wyniki. Od ponad dwóch lat rośnie liczba aut wyprodukowanych w naszym kraju. Branża motoryzacyjna, stanowiąca jeden z filarów... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

Technovation Forum
2018-03-14 - 2018-03-15
Miejsce: Bydgoszcz
Konferencja Pharma 4.0 2018
2018-03-14 - 2018-03-15
Miejsce: Warszawa
AUTOMATICON Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów
2018-03-20 - 2018-03-23
Miejsce: Warszawa
PRZEMYSŁ 4.0
2018-04-10 - 2018-04-10
Miejsce: Warszawa
Hannover Messe
2018-04-23 - 2018-04-27
Miejsce: Niemcy

Katalog

Turck sp. z o.o.
Turck sp. z o.o.
Wrocławska 115
45-836 Opole
tel. 77 443 48 00

zobacz wszystkie
SONDA


tak
nie
nie wiem


Wydania specjalne


Profesjonalne Tłumaczenia Techniczne
O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2018 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce