Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Raport: Prawidłowa praca maszyn - Zasilacze i systemy bezpieczeństwa gwarantowanego

-- czwartek, 17 sierpień 2017

Zakłócenia w pracy maszyn i urządzeń spowodowane przerwami w zasilaniu lub niedostateczną jakością energii są zawsze zjawiskiem niepożądanym, grożącym bardzo poważnymi konsekwencjami. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładowego sprzętu niezbędne jest zadbanie o ciągły dostęp do energii elektrycznej o odpowiednich parametrach. Zadanie to

spoczywa na zasilaczach oraz systemach zasilania gwarantowanego.

Zasilanie urządzeń i maszyn w energię elektryczną stanowi kluczowe zagadnienie dotyczące ich eksploatacji. Szczególnie istotne jest w przemyśle, energetyce i wielu innych branżach, w przypadku których zaniedbanie tej kwestii może skutkować przerwaniem procesu technologicznego, stratą surowca, uszkodzeniem urządzeń, dodatkowymi kosztami związanymi z ich ponownym uruchomieniem, a nawet zagrożeniem życia i zdrowia.

Użytkownicy stawiają na jakość

Jak widać na rysunku 1, zdaniem ankietowanych użytkowników najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy zakupie zasilaczy i systemów zasilania jest przede wszystkim jakość (87% wskazań). Oprócz tego liczą się również: cena (61%), marka producenta (39%) oraz parametry techniczne (26%), takie jak np.: przeciążalność, długość podtrzymania, zakres napięcia wyjściowego, odpowiednie zabezpieczenia (np. przed zwarciem), stabilność sygnału wyjściowego, moc, a także sprawność, która postrzegana jest przez wielu jako wyznacznik niezawodności i klasy zasilacza.

To właśnie wysoka sprawność i niskie rozpraszanie mocy stanowią klucz do wysokiej wydajności oraz niezawodności, które to cechy są niezbędne w coraz bardziej wymagających aplikacjach przemysłowych. Sprawność jest również czynnikiem mającym istotny wpływ na gabaryty zasilacza. Nie należy zapominać o tym, że w każdym urządzeniu występują straty mocy na ciepło, a im więcej jest strat, tym mniejsza sprawność urządzenia. Zatem zasilacz o małej sprawności ze względu na wzrost temperatury elementów wewnątrz urządzenia musi mieć większą obudowę. Minimalizacja strat na ciepło pozwala na użycie obudów o mniejszej objętości i gabarytach, co wpisuje się w ogólną tendencję do minimalizacji produkowanych urządzeń.

Warto dodać, że dla ok. 20% sondowanych użytkowników istotnymi cechami wpływającymi na zakup zasilaczy i systemów zasilania są także dostępność oraz długotrwała współpraca z dostawcą. Z kolei jeśli chodzi o wsparcie techniczne, jest ono ważnym kryterium wyboru jedynie dla 4% użytkowników.

Z praktyki dostawców wynika, że przy zakupie zasilaczy i systemów zasilania większość klientów zwraca uwagę głównie na cenę (100% wskazań). W ich opinii pozostaje ona nadal jedynym kryterium dla sporej grupy klientów, zwłaszcza tych mających stosunkowo małą wiedzę o zasilaniu. Dostawcy urządzeń zasilających podkreślają jednak, że cena nie powinna być najważniejszym czynnikiem przesądzającym o wyborze produktu. Decydując się na konkretne rozwiązanie, warto zwrócić uwagę na urządzenia renomowanych firm, które są wprawdzie droższe, lecz niezawodne w działaniu. W tym wypadku cena idzie w parze z jakością, która to cecha została uznana za istotną przez 40% dostawców.

Warto wspomnieć również o jeszcze jednym ważnym kryterium, wskazanym przez ankietowanych, jakim jest dostępność (60% wskazań). Dostawcy zdają sobie sprawę z tego, że długi czas oczekiwania może skutecznie zniechęcić klienta do zakupu urządzenia zasilającego.

Potencjalni nabywcy zasilaczy zwracają także uwagę na takie cechy, jak: możliwość zdalnego zarządzania i monitorowania, funkcjonalność rozwiązań, możliwość rozbudowy zasilacza UPS (np. poprzez dołożenie baterii), a także opcja współpracy z systemami operacyjnymi IT. Nie bez znaczenia są również warunki serwisowania urządzeń.

Istotnym kryterium wyboru konkretnego rozwiązania jest też energooszczędność. W obliczu wciąż rosnących cen energii czynnik ten jest brany pod uwagę przez coraz szersze grono użytkowników.

Kim są główni odbiorcy?

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety redakcyjnej, sondowani użytkownicy uważają, że nadrzędnymi obszarami zastosowań zasilaczy są przemysł (100%) oraz IT i telekomunikacja (50%). Co czwarta osoba sądzi, że rozwiązania te wykorzystywane są głównie w przypadku energetyki i zastosowań konsumenckich, a co piąty respondent twierdzi, że ich głównymi odbiorcami są laboratoria i szeroko pojęta medycyna. Ok. 10% użytkowników wskazało na zastosowania wojskowe i specjalne oraz pojazdy i transport.

Również zdaniem wszystkich dostawców głównym obszarem zastosowań zasilaczy jest przemysł. Tuż po nim znalazły się: energetyka (40%), a także IT i telekomunikacja, medycyna, laboratoria oraz pojazdy i transport (po 20% wskazań).

Jeśli chodzi o UPS-y, zdaniem użytkowników głównym obszarem ich zastosowań jest IT i telekomunikacja (ok. 80% wskazań). Natomiast w opinii dostawców UPS-y używane są głównie w przemyśle i energetyce.

Warto wspomnieć również o akumulatorach, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle (ok. 80% wskazań użytkowników i dostawców). Dla około 70% użytkowników istotnym odbiorcą akumulatorów jest też branża IT i telekomunikacja.

Zasilacze małogabarytowe

Oferta rynkowa zasilaczy małogabarytowych, czyli małej mocy, obejmuje szeroką gamę zasilaczy przeznaczonych do różnego rodzaju zastosowań. Wśród nich znajdują się m.in.: zasilacze na szynę DIN, moduły redundantne, zasilacze modułowe czy zasilacze bez obudowy i do wlutowania.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, w odniesieniu do zasilaczy małogabarytowych większość osób korzysta z modeli AC/DC do montażu na szynie (90%). Z kolei zasilacze AC/DC modułowe używane są tylko przez 10% respondentów.

Zdaniem sondowanych dostawców największą popularnością cieszą się obecnie zasilacze AC/DC do montażu na szynie (50% wskazań) oraz przetwornice DC/DC (50%).

Warto dodać, że zabudowa na szynie DIN, powszechnie stosowana w przemyśle i automatyce przemysłowej, wymusza na producentach zasilaczy tworzenie produktów o jak najmniejszej szerokości, zajmujących mało miejsca na szynie. Dzięki temu da się na niej umieścić więcej komponentów, co wiąże się z korzyściami ekonomicznymi.

Również wiele zalet mają wspomniane zasilacze modułowe. Budowa modułowa pozwala na zwiększenie mocy lub czasu podtrzymania zasilania, co dla sporej grupy użytkowników ma ogromne znaczenie. Tego typu rozwiązanie umożliwia rozbudowę zasilacza przez dołączanie kolejnych modułów o określonej mocy do wcześniej zainstalowanej konstrukcji nośnej. Czasem rozbudowę da się przeprowadzić bez wyłączania zasilania systemu. W niektórych rozwiązaniach zasilaczy modułowych możliwa jest również dowolna konfiguracja wejścia i wyjścia, w zależności od aktualnych wymagań środowiskowych i potrzeb użytkownika.

Jeśli chodzi o zasilacze małogabarytowe, są to obecnie w większości zasilacze impulsowe, które praktycznie wyparły z rynku tradycyjne modele liniowe. Doskonale nadają się do zasilania urządzeń małej i średniej mocy. Poza niedużymi rozmiarami oraz niewielką masą ich największymi zaletami są: bardzo wysoka sprawność energetyczna (zwykle powyżej 80%), zabezpieczenia przed zwarciem wbudowane w układy kontrolne zasilacza, odporność na zakłócenia z sieci oraz na krótkie zaniki napięcia, korzystna cena, możliwość zasilania napięciem stałym lub zmiennym – i to w szerokim zakresie napięć (np. 90260 V AC lub 110400 V DC). Do wad zasilaczy impulsowych można zaliczyć: dosyć wysoki stopień skomplikowania konstrukcji, a także zwiększony poziom zarówno szumów i tętnień napięcia wyjściowego, jak i zakłóceń elektromagnetycznych generowanych do sieci zasilającej oraz do otoczenia.


Podobne artykuły
 Trendy na rynku zasilaczy - 17-08-17 09:29

Przeczytaj także

Wywiad: Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach
Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach Zakład nominowany w konkursie Fabryka Roku 2017 Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach to nowoczesny zakład produkujący silniki spełniające najbardziej... więcej »
Nowe koncepcje komunikacji w systemach sterowania z technologią IIoT w przemyśle przetwórczym
Cyfryzacja może zaoferować różnym gałęziom przemysłu przetwórczego poprawę w zakresie optymalizacji procesów i wydajność fabryk. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) wnosi do zakładów przemysłowych:... więcej »
Najlepsi w zarządzaniu największym kapitałem firmy
Wzorcowe zarządzanie zasobami ludzkimi oraz znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu i kraju – to główne przesłanki wyboru TOP 10 Pracodawców Polski i TOP 5 Pracodawców Województwa Śląskiego.... więcej »
Optymalizacja odchyleń dzięki ACOPOS P3
Na tegorocznej konferencji i wystawie WindEurope firma B&R przedstawi serwonapęd ACOPOS P3 w zastosowaniu dla optymalizowania kontroli azymutu. Rozwiązanie to zmniejsza zużycie wynikające ze... więcej »
V edycja Spotkania Integratorów KUKA
Już 22 listopada odbędzie się V edycja Spotkania Integratorów KUKA. W roli głównej innowacyjny KMR iiwa, czyli System mobilnych robotów KUKA oraz niezawodny LBR iiwa! Dwie ścieżki tematyczne,... więcej »
ABB członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki
ABB została włączona do Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki, który wspiera rozwój i pokojowe wykorzystanie zasobów energetycznych świata. Wartości reprezentowane zarówno przez Polski... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

Fabryka Roku 2017
2017-11-23 - 2017-11-23
Miejsce: Warszawa
Targi EUROTOOL
2017-11-28 - 2017-11-30
Miejsce: Kraków
Targi FASTENER POLAND
2017-11-28 - 2017-11-30
Miejsce: Kraków
INTRALOMAG II Targi Logistyki Magazynowe
2017-11-29 - 2017-11-30
Miejsce: Łódź
Targi RENEXPO® INTERHYDRO
2017-11-29 - 2017-11-30
Miejsce: Salzburg
Top Industry Summit 2017
2017-11-29 - 2017-11-29
Miejsce: Warszawa

Katalog

UNILIFT Sp. z o.o. sp.k.
UNILIFT Sp. z o.o. sp.k.
Ołowiana 16
85-461 Bydgoszcz
tel. +48 52 581 05 15

Indusoft Polska Sp. z o.o.
Indusoft Polska Sp. z o.o.
St. Kunickiego 10A/II
54-514 WROCŁAW
tel. 071-7890881

zobacz wszystkie
SONDA


tak
nie
nie wiem


Wydania specjalne


Profesjonalne Tłumaczenia Techniczne
O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2017 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce