Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Pakiet MELFA WORKS - narzędzie do programowania robotów przemysłowych

-- czwartek, 06 kwiecień 2017

Wirtualne środowiska robotów są aplikacjami umożliwiającymi modelowanie i programowanie robotów oraz prowadzenie symulacji ich pracy w trybach offline i online z wykorzystaniem standardowego komputera PC. W piątym odcinku naszego redakcyjnego cyklu prezentujemy pakiet MELFA WORKS, będący dodatkiem do środowiska projektowego SOLIDWORKS.

Pakiet oprogramowania MELFA WORKS stanowi wydajne narzędzie i umożliwia trójwymiarową symulację zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych wyposażonych w roboty firmy Mitsubishi Electric. Jest dodatkiem do środowiska SOLIDWORKS (inżynierowie chcący go używać muszą się w niego zaopatrzyć), pozwala więc na wykorzystanie wszystkich zaawansowanych funkcji tego nowoczesnego, trójwymiarowego pakietu CAD, łącznie z zasobami jego bibliotek – m.in. chwytaków, czujników i transporterów.

Charakterystyka pakietu MELFA WORKS

Obecnie firma Mitsubishi Electric oferuje pakiet MELFA WORKS 4.1, wersja 32/64 bity. Pozwala on m.in. na: wstawianie z bibliotek robotów, wybór języka programowania (obecna wersja to

Melfa Basic V), tworzenie punktów oraz trajektorii ruchu robotów i definiowanie sygnałów wejść/wyjść. Do pakietu MELFA WORKS jest dołączony program RT ToolBox2 (mini), który umożliwia tworzenie programów sterujących i konfigurację parametrów robotów (opcja mini zapewnia ograniczoną liczbę modeli robotów, więc wygodnie jest się zaopatrzyć w pełną wersję RT ToolBox2). Na rys. 1 przedstawiono konfigurację produktu.

Wymagania sprzętowe dla MELFA WORKS nie są wygórowane i raczej należy zwrócić uwagę na wymagania środowiska SOLIDWORKS (zwłaszcza przy uruchamianiu dużych projektów i dokładnie odwzorowanych komponentów projektowanych stacji). Pakiet jest przeznaczony do systemu Windows 7 i starszych wersji tego systemu. Autorzy artykułu testowali go jednak zarówno z wykorzystaniem Windows 7 (64 bit), jak i Windows 10 oraz SOLIDWORKS 2015 z SP04 i nie zauważyli problemów z funkcjonowaniem całego środowiska narzędziowego i systemowego. Podczas testowania pakietu wykorzystano projekt stanowiska montażowego (zaprojektowanego i dostarczonego przez firmę MPL System – stanowisko rzeczywiste jest częścią wyposażenia Laboratorium Robotyki Katedry Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej). Z uwagi na złożoność modelu stanowiska – pomimo wykorzystania komputera o wysokich parametrach sprzętowych (procesor i7, RAM 8 GB, dysk SSD 250 GB, karta grafiki 2 GB) – praca nie była komfortowa (rys. 2), występowały bowiem problemy z odświeżaniem grafiki.

Zaproponowane przez firmę Mitsubishi Electric rozwiązanie z postaci pakietu MELFA WORKS do SOLIDWORKS niesie ze sobą szereg korzyści. W odróżnieniu od pozostałych producentów (np. ABB, FANUC, KUKA) nie ma tu konieczności przenoszenia modeli 3D z przeznaczonego do tworzenia projektów CAD programu do specjalnego środowiska robotów, a sam SOLIDWORKS załatwia szeroki wachlarz obsługiwanych typów plików CAD. Podejście takie spowodowało jednak oddzielenie „wirtualnego kontrolera”, który jest tutaj obsługiwany przez odrębne oprogramowanie czasu rzeczywistego RT ToolBox2 (rys. 3), będące środowiskiem programistycznym przeznaczonym do wszystkich robotów Mitsubishi Electric. Wykorzystując języki programowania robotów (Melfa Basic V lub Melfa Basic IV), umożliwia tworzenie programów sterujących, ich testowanie i optymalizację. Ponadto dzięki fizycznemu połączeniu komputera z robotem za pomocą sieci Ethernet, łącza USB lub szeregowego, jest on „łącznikiem” MELFA WORKS z rzeczywistym robotem. RT ToolBox2 pozwala na monitorowanie i wizualizację ruchów robota online oraz wyświetlanie na ekranie w czasie rzeczywistym m.in. wykonywanych programów, prędkości poszczególnych osi i prądów silników oraz stanów wszystkich wejść i wyjść robota. Oprogramowanie RT ToolBox2 dostarcza również narzędzi do archiwizacji programów i wykonywania kopii zapasowej systemu.

Wśród głównych funkcji programu należy wyróżnić:

-> funkcję „trybu uczenia” do określania online pozycji robota,

-> trójwymiarowe zobrazowanie pozycji robota,

-> kontrolę składni programów sterujących,

-> monitorowanie stanu wejść/wyjść robota,

-> monitorowanie stanu zmiennych,

-> wykonywanie poleceń online,

-> diagnostykę błędów,

-> dostęp do edytora pozycji,

-> funkcje zarządzania projektami.

W trakcie instalacji oprogramowania producent zaleca w pierwszej kolejności zainstalowanie programu RT ToolBox, a następnie (po instalacji SOLIDWORKS) doinstalowanie pakietu MELFA WORKS.

Tworzenie programów dla robotów może się odbywać trzema metodami: 

-> obiektowo, w pakiecie MELFA WORKS (rys. 10);

-> tekstowo, w edytorze języka Melfa Basic w programie RT ToolBox2 (rys. 12);

-> przy użyciu teach pendanta (wirtualnego lub rzeczywistego) – metoda tradycyjna.

Tworzenie stanowiska roboczego

Zasady tworzenia stanowisk roboczych z wykorzystaniem MELFA WORKS zostaną przedstawione na przykładzie rzeczywistego stanowiska, znajdującego się w Laboratorium Robotyki w Wojskowej Akademii Technicznej. Zostanie ono utworzone w MELFA WORKS 4.1 (64-bit).

Pracę z pakietem można rozpocząć po jego instalacji. Przy pierwszym uruchomieniu MELFA WORKS (uruchamia się po włączeniu SOLIDWORKS) konieczne jest aktywowanie dodatkowych opcji w SOLIDWORKS (zakładka Narzędzia/Dodatki – rys. 4). Dzięki temu dodatek MELFA WORKS będzie dostępny z poziomu belki narzędziowej (rys. 5).

Po uruchomieniu pakietu w pierwszej kolejności należy utworzyć przestrzeń roboczą (Workspace), w której powstanie projekt. Utworzony w MELFA WORKS projekt może być otwarty w programie RT ToolBox2 w celu pełnego przetestowania programu sterującego robota dla konkretnego kontrolera, wgrania go do rzeczywistego robota (jeśli RT ToolBox2 jest w trybie online) oraz modyfikacji programu w języku MELFA BASIC. Zakładka Workspace umożliwia utworzenie nowego projektu, wgranie istniejącego, zapisanie projektu i zamknięcie go (rys. 6).

Na rys. 7–1 przedstawiono okno dialogowe MELFA WORKS. Znaczenie przycisków jest następujące:

-> Robot setting – wybór robota, typu kontrolera, języka programowania, przyłączanie narzędzi, definiowanie toru jezdnego;

-> Layout – definiowanie sceny stanowiska (rozmieszczenia komponentów stacji w SOLIDWORKS);

-> Robot operation – poruszanie robotem (ustawianie pozycji narzędzia) z uwzględnieniem konfiguracji robota;

-> Frame – definiowanie układów współrzędnych w przestrzeni CAD;

-> Work-flow – definiowanie ścieżek robota na podstawie punktów lub z wykorzystaniem krawędzi, konwersja utworzonej ścieżki do programu robota;

-> Virtual controller – uruchomienie wirtualnego kontrolera, który jest odzwierciedleniem danego typu kontrolera rzeczywistego;

-> Check interference – detekcja kolizji pomiędzy komponentami znajdującymi się w różnych grupach (możliwość zdefiniowania dwóch takich grup).

Po utworzeniu nowego projektu kolejnym etapem jest zbudowanie stacji roboczej (ang. Layout). W większości przypadków będzie ona zawierać roboty z osprzętem oraz wcześniej utworzone modele CAD. Dodanie robota do projektu oraz jego pełna konfiguracja są możliwe po kliknięciu przycisku Robot setting (rys. 7 – okno dialogowe 1). Jak widać na rys. 7 (okno dialogowe 2), istnieje możliwość dodania ośmiu robotów do tworzonego projektu (systemy RC1-RC8). Kliknięcie na dany kontroler oraz przyciśnięcie przycisku Change daje możliwość konfiguracji robota (rys. 7 – okno dialogowe 3). Użytkownik wybiera wówczas konkretny typ kontrolera, język programowania i model robota (opcja Show robot pozwala na wizualizację robota w SOLIDWORKS). W dalszej części istnieje możliwość dodania efektora (okno Hand) oraz definiowania narzędzia (okno Tool).

Przyciski Connect/Disconnect pozwalają na automatyczne podpięcie narzędzia do kołnierza robota – jeżeli zostało ono poprawnie zdefiniowane (zwłaszcza jego układ początkowy), wówczas po kliknięciu przycisku Connect zostanie automatycznie podpięte do kołnierza robota. Przycisk Signal setting umożliwia zdefiniowanie sygnałów sterujących, wykorzystywanych do wizualizacji uchwycenia/upuszczenia detalu manipulacji przez chwytak podczas symulacji pracy stanowiska. Ostatni segment okna dialogowego – Travel base – pozwala na zdefiniowanie toru jezdnego.

Podczas rozmieszczania poszczególnych elementów na scenie można wspomagać się oknem dialogowym Layout (główne okno dialogowe pakietu MELFA WORKS – rys. 5 i 9). Położenie komponentów może być realizowane w oparciu o różnego typu układy współrzędnych (np. początkowy układ współrzędnych poszczególnych komponentów). Przy rozstawianiu komponentów stanowiska wygodnie jest skorzystać z funkcji wiązania w SOLIDWORKS.

Po zdefiniowaniu położenia i orientacji wszystkich komponentów uzyskuje się wizualizację zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego, przygotowanego do tworzenia aplikacji sterującej dla robotów. Na rys. 2 przedstawiono stanowisko, w skład którego wchodzą dwa roboty przemysłowe firmy Mitsubishi Electric (RV-2SD oraz RH-3SDHR3515).


Przeczytaj także

Postęp technologiczny produkcji przyrostowej 3D
Rozwój technologii druku 3D powoduje, że jest ona coraz bardziej zaawansowana i coraz bardziej dostępna dla różnych branż. Zasadniczy krok naprzód w obszarze aplikacji dla produkcji... więcej »
Renishaw na EMO Hannover 2017
Firma Renishaw, światowy ekspert w dziedzinie precyzyjnych technologii, zaprezentowała swoją ofertę podczas największej na świecie wystawy dedykowanej obróbce metalu - EMO Hannover 2017. Na dwóch... więcej »
„Robotech”: Robotics Technology Conference
Robotech to jedna z najważniejszych konferencji w Polsce w dziedzinie robotyki i nowych technologii. Na konferencji zorganizowanej we Wrocławiu przez czasopismo „Control Engineering Polska” i... więcej »
Rodzina firm zrzeszonych pod marką Balluff powiększa się — dzięki integracji dwóch nowych firm ponownie wzrosną nasze kompetencje w zakresie cyfryzacji
Do eksperta w zakresie rozwiązań związanych z czujnikami i automatyką z siedzibą w Neuhausen auf den Fildern dołączyły spółki iss innovative software services GmbH ze Stuttgartu i Matrix Vision GmbH... więcej »
Integracja projektów drogą do oszczędności
Twoja firma może zaoszczędzić znaczne środki, jeżeli zdecyduje się zintegrować rozwiązania zastosowane w pozornie niezależnych od siebie projektach. Jakie są wymierne zalety odpowiedniej... więcej »
ASTOR na targach Schweissen & Schneiden w Dusseldorfie
Kompletna cela spawalnicza, nowe roboty i pozycjonery do aplikacji spawalniczych – to produkty, które ASTOR zaprezentuje podczas 19. targów Schweissen & Schneiden w Dusseldorfie na wspólnym... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

Europejski Kongres Lean Manufacturing
2017-09-28 - 2017-09-29
Miejsce: Katowice
Konferencja NIDays Poland 2017
2017-10-10 - 2017-10-10
Miejsce: Warszawa
Targi 4INSULATION
2017-10-11 - 2017-10-12
Miejsce: Kraków
EFE 2. Targi Efektywności Energetycznej
2017-10-11 - 2017-10-12
Miejsce: Kraków
Targi Kompozyt Expo 2017
2017-10-11 - 2017-10-12
Miejsce: Kraków

Katalog

ASTOR Sp. z o.o.
ASTOR Sp. z o.o.
Smoleńsk 29
31-112 Kraków
tel. 12 428 63 00

ABB Sp. z o.o.
ABB Sp. z o.o.
Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. 32 79 09 222

Comau Poland Sp. z o.o.
Comau Poland Sp. z o.o.
Turyńska 100
43-100 Tychy
tel. +48 502 185 687

zobacz wszystkie
SONDA


tak
nie
nie wiem


Wydania specjalne


Profesjonalne Tłumaczenia Techniczne
O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2017 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce