speaker-info

Sławomir Such

Lider Zespołu Inżynierów Procesu – w firmie BWI Poland Technologies/Centrum Techniczne

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek Automatyka i Robotyka).

Sławomir Such stale uzupełnia swoje wykształcenie, które zdobył na uczelniach w Polsce i we Francji (ICAM, Lille). Pierwszym etapem na profesjonalnej ścieżce była firma Delphi w Krośnie, gdzie jako inżynier procesu odpowiadał za procesy automatycznego montażu amortyzatorów. Później pracował w Centrum Naukowo-Badawczym Toshiba-Mitsubishi Electric-GE (TMEIC-GE) w Roanoke, w USA jako integrator systemów automatyki. Pracował tam nad kompleksową wymianą systemu sterowania procesem walcowania stali w hucie ILVA we włoskim Taranto, współprojektował też systemy sterowania automatyką dla fabryk, m.in. na terenie Indii oraz Chin. Obecnie, w Centrum Technicznym firmy BWI w Krakowie, jest odpowiedzialny za projektowanie procesów montażowych podzespołów samochodowych – aż po uruchomienie projektów i start produkcji w fabrykach BWI na terenie Chin. Nadzoruje pracę polsko-chińskiego kilkunastoosobowego zespołu inżynierów, jak również poddostawców maszyn i automatycznych linii montażowych. Bierze udział w uruchomieniu od podstaw nowej fabryki BWI w Pekinie. „Jednym z moich hobby są mikrokontrolery” – opowiada. – „Programuję układy oparte na mikrokontrolerach Atmel AVR i Motorola.” Pasją laureata są też podróże, od Bieszczadów po krańce Azji, jak również zdobywanie górskich szczytów.