speaker-info

Paweł Madejski

Starszy specjalista ds. badań termodynamicznych w firmie EDF Polska

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Paweł Madejski od roku 2010 jest starszym specjalistą w Dziale Badań i Rozwoju firmy elektroenergetycznej EDF Polska. Jako członek zespołów badawczych wdrażał i uruchamiał m.in. działające do dziś diagnostyczne systemy pomiarowe online, takie jak system monitorowania pracy elementów ciśnieniowych kotła oraz systemy do monitorowania pracy wymienników kotłowych. Jest autorem lub współautorem opracowań dotyczących optymalizacji procesu spalania, współspalania, wymiany ciepła oraz koncepcji mających na celu poprawę efektywności wytwarzania elektrowni i elektrociepłowni. „W swojej pracy staram się być łącznikiem między problemami przemysłu z zakresu inżynierii a nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie badań i rozwoju urządzeń i procesów”, mówi. „Moja wiedza i umiejętności oparte są na doświadczeniu w pracy w przemyśle i na uniwersytecie. Staram się bowiem cały czas dzielić swoją wiedzą i ukierunkowywać przyszłych inżynierów”. W 2010 r. został laureatem programu stypendialnego „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”, a w roku 2014 uzyskał tytuł dr. inż. Główne hobby laureata to podróże. „Gdy nie mam takiej możliwości, staram się zorganizować wycieczkę górską w gronie najbliższych. Wraz z kolegami z pracy regularnie spotykamy się na boisku piłkarskim.”