speaker-info

Paweł Kasperek

Prezes i właściciel firmy KSK Developments Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki); studiował też na Friedrich Alexander Universitat w niemieckim Erlangen.

Już od szkoły średniej Paweł Kasperek interesował się mechanizmami autonomicznymi, obdarzonymi „inteligencją”, mechatronicznymi. W czasie studiów na Politechnice Śląskiej pracował w Zakładzie Inżynierii Ruchu, gdzie zaszczepiono mu pasję do konstruowania urządzeń zarządzających miejskim ruchem kołowym i pieszym. W ramach programu Erasmus studiował w Niemczech, przy okazji pracując w firmie Comneon. Po studiach wyjechał do pracy w Rosji, a następnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie doskonalił swój warsztat inżynierski w firmach Ogden i Oxley. Po powrocie do kraju rozpoczął własną działalność gospodarczą. Laureatowi największą satysfakcję sprawia praca w „szpicy” techniki, dla nowatorskich programów. Jest autorem i współautorem m.in. pipelog – urządzenia do inwentaryzacji podziemnych instalacji inżynierskich, nominowanego do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, a także stworzonych dla Smart City: przycisku sensorowego dla pieszych, czujnika magnetycznego detekcji pojazdów i bezprzewodowego systemu detekcji pojazdów i pieszych na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym sterownikami acyklicznymi. Współpracuje z Politechniką Śląską oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jego hobby to podróże, żeglarstwo, windsurfing, badminton i snowboard.