speaker-info

Paweł Jakubiuk

Inżynier systemów zarządzania produkcją w firmie Kongsberg Automotive

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechatroniki) oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej (Informatyczne Systemy Zarządzania).

Z wykształcenia mikromechanik, zawodowo związany z inżynierią oprogramowania. Jak twierdzi: „ścieżka zawodowa programisty, połączona z kontaktem z inżynierią przemysłową, jest idealnym uzupełnieniem wiedzy inżynierskiej i na bieżąco rozwijanym hobby – programowaniem”. Drogę zawodową zaczynał jeszcze w czasie studiów na Politechnice Warszawskiej, realizując praktyki: w dziale konstrukcyjnym Polimex-Mostostal oraz CNBOP. Pod koniec studiów związał się z firmą AB Industry SA, gdzie uczestniczył w projektach dla firm branż, takich jak FMCG czy farmaceutycznej. Od ponad czterech i pół roku związany jest z firmą Kongsberg Automotive, gdzie zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem narzędzi służących planowaniu, raportowaniu i monitorowaniu działań i wskaźników. Jak mówi o nim bliski współpracownik: „Paweł jest automatykiem-informatykiem, który podnosi poprzeczkę. Nie boi się rozpoczynać projektów, których nikt w firmie nie podejmował. Poziom wykonania jego aplikacji jest bardzo wysoki, pojawiają się w nich innowacyjne koncepcje i funkcje.” Laureat uczestniczy w konferencjach i szkoleniach jako słuchacz studiów podyplomowych. Brał też udział w programie realizowanym przez Kongsberg Automotive, przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego – Akademia Talentów.