speaker-info

Marcin Magalski

Projektant-konstruktor w firmie Integrator-RHC

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).

Najmłodszy laureat naszego konkursu, Marcin Magalski, po studiach, które ukończył ze średnią 4,49, odbył trzymiesięczny staż, po czym został zatrudniony w toruńskiej firmie Integrator-RHC, zajmującej się integracją i budową stanowisk zrobotyzowanych, wykorzystywanych w procesach m.in. spawalniczych, paletyzujących, przenoszących czy podających. Pracuje w niej do dziś, projektując systemy i stanowiska zrobotyzowane wg norm i przepisów bezpieczeństwa maszyn i urządzeń w przemyśle – jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji technicznej, zamówienia, realizację projektów i pomoc w końcowym uruchomieniu. Wykazuje się wysokim zaangażowaniem i samoorganizacją w realizowanych projektach, z których każdy kończony jest z zyskiem. Dlaczego zdecydował się na taką drogę zawodową? „Uważam, że wybrałem bardzo dynamiczną dziedzinę przemysłu, w której można wykazać się pomysłowością i nie być zbytnio ograniczonym co do sposobów realizacji celów”, twierdzi. Oprócz automatyki i integracji interesuje go muzyka operowa i operetkowa, a także Strategiczna Gra Bitewna „Władca Pierścieni”, na potrzeby której zajmuje się również przygotowywaniem figurek i scenerii, malowaniem oraz samą grą modelami. Często angażuje się także w wolontariat – ostatnio pomagał przy organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.