speaker-info

Małgorzata Urbańska

Kierownik Działu Nadzoru Sieci, NetWorkS! Sp. z o.o.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania), Akademii im. L. Koźmińskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej.

Pierwsze kroki w zawodzie Małgorzata Urbańska stawiała w czasie studenckich praktyk w takich firmach telekomunikacyjnych jak Telekomunikacja Polska S.A., Polkomtel S.A., Centrum Badawczo Rozwojowe TP S.A. (obecnie Orange Labs) i PTK Centertel (operator sieci Orange). „Już wtedy wiedziałam, że zawodowo chcę zajmować się zarządzaniem sieciami telekomunikacyjnymi. Udaje mi się realizować ten cel od ponad 12 lat.” Pierwsze lata pracy zawodowej to bardzo ciekawy czas spędzony w PTK Centertel na kolejnych stanowiskach managerskich. Od 2011r. pracuje jako Kierownik Działu Nadzoru Sieci w NetWorkS! Sp. zo.o. gdzie odpowiada za nadzór domeny RAN ogólnopolskich sieci komórkowych operatorów Orange Polska i T-Mobile Polska. W swojej pracy najbardziej ceni kontakt z ludźmi oraz możliwość modelowania procesów, optymalizację i automatyzację działań w obszarze utrzymania sieci a także tworzenie nowych narzędzi, od etapu koncepcji aż do produkcyjnego wdrożenia. Jednym z sukcesów w tym obszarze jest opracowanie koncepcji narzędzia CERBER, a następnie doprowadzenie do jego powstania i wdrożenia produkcyjnego. CERBER to narzędzie wspierające typu workflow służące do zarządzania ruchem osobowym i procesem realizacji prac planowych na infrastrukturze telekomunikacyjnej zarządzanej w NetWorkS! Obecnie narzędzie to jest produkcyjnie wykorzystywane przez największych polskich operatorów sieci komórkowych, dostawców sprzętu oraz kilkadziesiąt firm współpracujących. W 2017r. w narzędziu przeprocesowano ponad 100 tys. zgłoszeń.

Codziennie znajduje czas na czytanie książek, głównie historycznych i słuchanie ulubionych zespołów black metalowych. Gdy wolnych chwil jest więcej podróżuje.