speaker-info

Maciej Gulanowski

Inżynier procesu w firmie ChM Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Nauk Technicznych).

Maciej Gulanowski swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał od pracy w firmie oponiarskiej Michelin Polska w Olsztynie, jako inżynier procesu biorący udział we wdrażaniu narzędzi Lean Manufacturing. Był liderem projektów z obszaru optymalizacji procesów produkcyjnych. Dwa lata temu przeniósł się do Białegostoku, gdzie kontynuuje przygodę z Lean w firmie ChM, produkującej implanty i narzędzia dla ortopedii i traumatologii. Zatrudniony jest na stanowisku inżyniera procesu, a odpowiada za wdrożenie narzędzi Lean. W efekcie jego dotychczasowych działań, w ramach pracy zespołowej, w kilku obszarach wdrożono już narzędzie 5S, a obecnie trwa implementacja kolejnych: SMED i KAIZEN. W swojej karierze zawodowej zdobył dotąd bogate doświadczenie z zakresu zarządzania produkcją poprzez monitorowanie kluczowych wskaźników produkcyjnych. „Moim największym osiągnięciem jest praca nad systemem do rejestrowania czasu pracy na poszczególnych maszynach, umożliwiającym monitorowanie przebiegu produkcji i wyliczanie wskaźnika OEE”, ocenia. „Dzięki temu systemowi możliwa staje się optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie działań usprawniających w obszarach, gdzie jest to niezbędne”. Do hobby laureata należą: gra w siatkówkę, badmintona, a także badanie genealogii rodzinnej.