speaker-info

Krzysztof Szulc

Lean Coach oraz Lider Projektu w firmie Jabil Circuit Poland

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Nauk Technicznych) – podwójny inżynier, technik ekonomista.

„Lubię pracę niezależną, odpowiedzialną i bardzo kreatywną, ukierunkowaną na rozwój procesów przemysłowych”, mówi o sobie Krzysztof Szulc, zajmujący się od sześciu lat inżynierią procesową. Obecnie zatrudniony jest w polskim oddziale znanego na świecie producenta urządzeń elektronicznych i paneli fotowoltaicznych (Jabil Circuit Poland). „Największą satysfakcję daje mi, kiedy widzę szybkie rezultaty mojej pracy oraz zadowolenie pracowników, w tym tych najniższego szczebla”, dodaje. Wśród doświadczeń i osiągnięć zawodowych wymienia m.in.: prowadzenie profesjonalnych szkoleń, warsztatów Lean (w tym dla kadry menedżerskiej); wykorzystywanie narzędzi Lean do odkrywania marnotrawstwa i wąskich gardeł, stosowanie narzędzi/systemów 5S, VSM, A3, DMAIC, SMED; współpracę ze wszystkimi obszarami produkcji w celu wsparcia ich w realizacji kluczowych wskaźników; sporządzanie analiz przepływu i mapowanie ergonomiczne stanowisk, sporządzanie norm dla zakładów i narzędzi ich kontroli, definiowanie niezbędnych zasobów oraz kontrolowanie wydajności; nadzorowanie pracy liderów; współpracę z kierownikami produkcji w przygotowaniu rocznego planu produkcji, zatrudnienia i inwestycji; skracanie czasów przezbrojeń maszyn oraz opracowywanie budżetów. Laureat jest zapalonym żeglarzem i wielbicielem dalekich, egzotycznych podróży.