speaker-info

Jan Piesik

Kierownik utrzymania ruchu – w firmie Michelin Polska

Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektrotechniki i Automatyki).

Swoją pracę zawodową Jan Piesik zaczynał w 2003 r., w firmie Cloetta Fazer Polska, gdzie w szybkim tempie doszedł do stanowiska kierownika utrzymania ruchu. W 2005 r. znalazł się w olsztyńskim oddziale Michelin, najpierw jako specjalista utrzymania ruchu, potem jego koordynator, a od dwóch lat kierownik. Wśród swoich głównych osiągnięć wymienia: wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu („a co ważniejsze – wypracowanie własnych metod i rozwiązań w nowo budowanych liniach produkcyjnych grupy, które pozwoliły na zwiększenie niezawodności linii”), wdrożenie dobrych praktyk energetycznych i poszukiwanie nowych źródeł oszczędności, przekładających się na wymierne oszczędności finansowe, a także rozwój pracowników w obszarach kompetencji technicznych i „miękkich” („kilku specjalistów z mojego zespołu pracuje teraz na rzecz grupy w innych krajach i na innych kontynentach”). Pytany o to, dlaczego wybrał taką a nie inną ścieżkę zawodową, Pan Jan mówi: „Utrzymanie ruchu jest dynamiczną domeną, zarówno w zakresie nowości technicznych, zmieniających się wymagań, jak i potrzeby zapewnienia ciągłości produkcji. Ta zmienność powoduje, że praca jest interesująca i dynamiczna – a to właśnie w życiu chodzi.” Wśród hobby wymienia snowboard i fotografię.