speaker-info

Grzegorz Walczuk

Inżynier utrzymania ruchu, Robert Bosch Sp. z o.o.

Grzegorz Walczuk, urodzony 16 września 1979 roku w Nysie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Aparatura Elektroniczna, Wydziału Elektroniki. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera za wykonanie i obronę makiety dydaktycznej przetwornika cyfrowo-analogowego sterowanej mikrokontrolerem. Absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie, w klasie Technikum Elektryczne o specjalności energoelektronika. W 1999 roku uzyskał tytuł technika elektryka za wykonanie montażu i podłączenia elektronicznych woltomierzy i amperomierzy tablicowych w szkolnym laboratorium pomiarowym. Od 2013 roku pełni funkcję inżyniera utrzymania ruchu w firmie Robert Bosch w Mirkowie k/Wrocławia. W latach 2011-2013 sprawował funkcję kierownika zespołu działu utrzymania ruchu w firmie Robert Bosch w Mirkowie. Wielokrotnie uczestniczył w projektach budowy linii montażowych w kraju i zagranicą, zarówno jako wykonawca, jak i doradca oraz nadzór. Zaangażowany w projekty wewnętrzne usprawniające linie produkcyjne w zakresie bezpieczeństwa, jakości oraz poprawy technicznej.