Na zdjęciu (od lewej): Michael Majchrzak – wydawca Control Engineering Polska, Stefan Życzkowski – prezes ASTOR, Dobromiła Struzik-Włodarska – laureatka konkursu, Renata Poreda – ASTOR, Sławomir Such, Karolina Rogalska, Jan Piesik, Grzegorz Musiał, Krzysztof Macieja, Mateusz Klatka – laureaci, Wojciech Stasiak – redaktor naczelny „Control Engineering Polska”

Redakcja magazynu „Control Engineering Polska” przyznała nagrody w konkursie dla najlepszych inżynierów, którzy nie ukończyli czterdziestego roku życia. Przypadły one siódemce laureatów. Ich wręczenie, połączone z uroczystą kolacją, miało miejsce w salach warszawskiego Hotelu Marriott. 

To pierwsza edycja konkursu, który zainspirowany został projektem „Leaders<40”, przeprowadzanym od kilku lat przez amerykańską redakcję „Control Engineering” i magazyn „Plant Engineering”. Podobnie jak tamto przedsięwzięcie, tak i nasz konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych młodych inżynierów z branży przemysłowej, przede wszystkim związanych z automatyką przemysłową i utrzymaniem ruchu. Chodzi o przybliżenie ich sukcesów – zarówno tych indywidualnych, jak i mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w których pracują lub z którymi współpracują.

Partnerem konkursu jest firma ASTOR, znany dystrybutor produktów z zakresu automatyki przemysłowej.

– Cieszę się, że „Control Engineering Polska” zorganizował własną edycję tego prestiżowego konkursu – przyznał wydawca naszego magazynu, Michael Majchrzak, szef firmy Trade Media International. – Polscy inżynierowie pracują na całym świecie i najwyższy czas, by byli zauważeni i docenieni we własnym kraju.

Wśród kryteriów decydujących o wyborze laureatów najważniejsze to: wpływ na wyniki finansowe i innowacyjność firm, dla których pracowali/pracują kandydaci; zakres odpowiedzialności w stosunku do wieku; kompetencje w zakresie inżynierii.

– Pierwsza edycja pokazała kierunek, w jakim konkurs będzie się rozwijać – ocenił redaktor naczelny „Control Engineering Polska”, Wojciech Stasiak. – I udowodniła, że o młodych polskich inżynierach warto mówić jak najwięcej.

Jury zdecydowało się przyznać siedem równorzędnych nagród.

Laureatami zostali:

– Karolina Rogalska

– Dobromiła Struzik-Włodarska

– Mateusz Klatka

– Krzysztof Macieja

– Grzegorz Musiał

– Jan Piesik

– Sławomir Such

Cała siódemka przybyła 16 grudnia do warszawskiego Hotelu Marriott. Po odebraniu nagród (dyplomu oraz vouchera na szkolenie certyfikacyjne z oprogramowania Wonderware, ufundowane przez firmę ASTOR) każdy z kandydatów przedstawił krótką prezentację dotyczącą swojej osoby.

– Konkurs „Liderzy inżynierii poniżej czterdziestki” wsparliśmy jako ASTOR przede wszystkim dlatego, że chcemy promować polską myśl inżynierską – przyznał prezes firmy ASTOR, Stefan Życzkowski. – Chciałbym, żeby była coraz bardziej poważana w Polsce i na świecie. Zależało mi też na poznaniu osób, które w tak młodym wieku coś osiągnęły na rynku europejskim i światowym. I tak dokładnie się stało. Podczas uroczystej gali spotkałemniesamowicie ciekawych młodych inżynierów, którzy na swoim koncie mają już sukcesy.

 

 

Control Engineering Polska